แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ลุย ทุบ ลานหน้าเมญ่า เตรียมคืนพื้นที่ใน 15 วัน

0
383
     แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 เดินหน้าทุบ รื้อถอน ลานหน้าเมญ่า หลังจากถูกนักวิชาการชื่อดังคัดต้าน ตั้งเป้าคืนพื้นที่สาธารณะใน 15 วัน

     22 พ.ย. 62 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 เดินหน้าทุบ และรื้อถอนลานหน้าห้างเมญ่าในวันที่ 21 พ.ย. 62 หลังจากที่ถูก ดร วสันต์ จอมภักดี นักวิชาการชื่อดังของเชียงใหม่ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการประสานงานอนุรักษ์แม่ปิงและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก และพรรคพวก คัดค้านการคืนพื้นที่สาธารณะ จนกระทั่งมีการประชุมร่วมระหว่างแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 กับ กลุ่มที่เห็นด้วย กลุ่ม ดร.วสันต์ ที่คัดค้าน โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นคนกลางในการเจรจา ซึ่งในที่สุดทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้มีการทุบลานหน้าห้างเมญ่าต่อไปเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สาธารณะ และแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ก็ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ ส่วนถ้าใครไม่เห็นด้วยก็ให้ไปร้องศาลปกครองต่อไป ดังนั้นในวันที่ 21 พ.ย. 62 ทางแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ก็ได้เริ่มดำเนินการทุบ รื้อถอนพื้นที่ดังกล่าวทันที่ เพื่อให้ทันการคืนพื้นที่สาธารณะใน 15 วัน
            นายวิจารย์ ขุนเสถียร รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 กล่าวว่า ทางแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 เป็นผู้ควบคุมงานโดยว่าจ้างให้เอกชนดำเนินการรื้อถอนพื้นที่ 1,600 ตารางเมตร มีกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน หรือนับตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย.62 ถึง 3 ธ.ค.62 และยืนยันว่า มีความจำเป็นที่จะต้องจัดการจราจรให้เกิดความสะดวกและปลอดภัย ตามที่ได้มีการวางแผนไว้ และจะทำให้สวยงาม รวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและชาวจังหวัดเชียงใหม่  โดยยอมรับว่าการดำเนินการโครงการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ของกรมทางหลวงในครั้งนี้ อาจจะไม่ถูกใจประชาชนทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตามเชื่อว่าร้อยละ 80 น่าจะพึงพอใจ และเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งยืนยันว่าการดำเนินโครงการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่จะพยายามก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับส่วนรวม และจะเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด

     ทั้งนี้แผนการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ตามที่ออกแบบไว้จะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 3 เดือน ซึ่งการก่อสร้างตามรูปแบบนี้ จะมีการขยายเพิ่มผิวจราจรบริเวณแยกและจัดให้มีลานกิจกรรมบนที่ดินของกรมทางหลวง ซึ่งรูปแบบจะมีการปรับลดระดับความสูงของลานกิจกรรมบนที่ดินของกรมทางหลวงด้านหน้าห้างลงจากระดับทางเท้าของกรมทางหลวงอีก 15 เซนติเมตร โดยจะกินพื้นที่ลานกิจกรรม ประมาณ 7 เมตร ตลอดแนวความยาว 128 เมตร ด้านหน้าห้าง

     ขณะเดียวกันพื้นที่บริเวณที่มีการปรับปรุงยังคงลานกิจกรรมไว้เช่นเดิมและจะมีการจัดภูมิทัศน์ให้สวยงามเพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะให้เป็นหน้าเป็นตาของเมืองเชียงใหม่อย่างแน่นอน รวมทั้งมีเป้าหมายทำอย่างดีที่สุดให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาเขตทางหลวงด้วย ซึ่งตามการออกแบบนี้จะได้ช่องทางการจราจรเพิ่มขึ้นมา ด้วยการขยายช่องการจราจรเพิ่ม สำหรับรถที่เลี้ยวซ้ายมาจากถนนห้วยแก้วเข้าสู่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชื่อมต่อเข้ากับถนนที่สร้างไว้อยู่แล้วหน้าชุมชนเจ็ดยอดและหมู่บ้านสวนสน ทำให้การสัญจรสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น ขณะที่แผนในอนาคตนั้น จะมีการพัฒนาในระยะต่อไปด้วยการพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อไปจนถึงวัดเจ็ดยอด ซึ่งจะต้องมีการระดมความเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อจัดทำแผนแม่บทที่ทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน นอกจากนี้มีแผนที่จะปรับปรุงระบบทางเดินข้ามบริเวณแยกรินคำให้มีความสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here