จังหวัดเชียงใหม่ประสบความสำเร็จจัดกอล์ฟหารายได้หนุนแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า

0
177

                จังหวัดเชียงใหม่ประสบความสำเร็จในการจัดกอล์ฟการกุศลหารายได้สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ มีนักกอล์ฟมาเล่นแน่นสนามมีรายได้เฉียดล้าน

               

 

                  11 มี.ค. 61 จากการที่จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดการแข่งขันกอล์ฟเพื่อหารายได้สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 61 ที่สนามแม่โจ้กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา เชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันในเวลาประมาณ 11.00 น. ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าการจัดการแข่งขันกอล์ฟรายการนี้เนื่องมาจากจังหวัดเชียงใหม่นั้นได้รับผลกระทบจากการเกิดปัญหาหมอกควันและไฟป่าเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเมษายน และจังหวัดเชียงใหม่ต้องจัดกำลังเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนบูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่ก็ประสบปัญหาในเรื่องของงบประมาณในการสนับสนุนการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร ดังนั้นจึงได้มีการจัดการแข่งขันกอล์ฟในครั้งนี้ขึ้นเพื่อหารายได้ระดมทุนในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยเฉพาะในส่วนที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณ อาทิ การให้รางวัลนำจับผู้ลักลอบเผาป่า หรือสวัสดิการให้กับจิตอาสาในการเข้าไปดำเนินการดับไฟป่าในพื้นที่เกิดเหตุ รวมถึงการรักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุกับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ด้วย

                กอล์ฟการกุศลหารายได้สนับสนุนการป้องกันแลแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้มีถ้วยรางวัลของนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้กับผู้ชนะในประเภท Over All Low Gross และมีถ้วยรางวัลใน Flight A,B,C,D และ Lady ด้วย ปรากฏว่าในการแข่งขันครั้งนี้ มีหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปที่เห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ส่งทีมเข้าร่วมทำการแข่งขันจำนวนถึง 36 ทีม มีผู้เข้าร่วมแข่งขันถึง 167 คน รวมถึงมีหน่วยงานต่างๆมอบเงินและสิ่งของสนับสนุนการแข่งขันครั้งนี้อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งคาดว่ารายได้จากการแข่งขันในครั้งนี้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วจะเหลือเงินเพื่อใช้ในกองทุนแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่เกือบ 1 ล้านบาท ซึ่งทางจังหวัดก็จะนำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ต่อไป

             

 

             

                   สำหรับผลการแข่งขันกอล์ฟหารายได้สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 10 มี.ค. 61     มีดังนี้   

              Overall low gross ผู้ชนะได้แก่ Mr.Chang (40 – 38 )

              Flight A ผู้ชนะได้แก่ มงคล สุกใส ( 41 – 39 )  รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ มนต์ชัย ยิ่งมั่นคง (39 – 41 )  รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ปรีชา ริยาพันธ์ (38 – 42 )

              Flight B ผู้ชนะได้แก่ ชัชวิท ถนอมถิ่น (41 -42) รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ พีระ นิสสัน (43-41) รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ พ.ต.อ.พงศธร เตมีย์ศักดิ์ (43-41)

            Flight C  ผู้ชนะได้แก่ อาณัติ วิทยานุกุล (46-44)  รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วรพล บุญวงศ์ (46-44) รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วิชิต ตันติศักดิ์ (46-45)

Flight D ผู้ชนะได้แก่ ณิษฐ์ สุรชาติชัยกุล (50-53) รองชนะเลิศอันดับ 1 กมลศิษฐ์ ลักษณ์ธนากุล (51-53) รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อมรรัตน์ (51-55)

            Flight Lady ผู้ชนะได้แก่ มณี น้อยแก้ว (47-46) รองชนะเลิศอันดับ 1 ผ่องพรรณ ศิริวัฒนาวงศา (49-46) รองชนะเลิศอันดับ 2 ธารจิตร คำรินทร์ (49-48)

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here