ทอท.ร่วมประชุมกับจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมจัดงาน The Routes Asia Development Forum 2020 ที่เชียงใหม่

0
355

ทอท.ร่วมประชุมกับจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมจัดงาน The Routes Asia Development Forum 2020 เวทีกลางในการเจรจาธุรกิจการบินที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่เชียงใหม่  8-10 มี.ค. 63

     28 พ.ย. 62  เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 62 ที่ผ่านมานายวิชัย บุญยู้ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด) นำคณะผู้บริหารจากสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)ได้เข้าพบ นายนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน The Routes Asia Development Forum 2020 (RA2020) ที่เชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 8-10 มี.ค. 63 ซึ่งได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อ ขอความร่วมมือในการเป็นเจ้าภาพจัดงานฯ โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน และมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด และคณะกรรมการดำเนินการธุรกิจการบิน ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบกำหนดการ รูปแบบการจัดประชุม และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง  ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้ ทอท.พิจารณาให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานฯ ด้วยการนำสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP รวมถึงบริการที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดเชียงใหม่ เช่น สปา มาจัดแสดงในสถานที่จัดการประชุมด้วย
     สำหรับงาน The Routes Asia Development Forum (RA2020) เป็นงานประชุมเจรจาธุรกิจด้านการบินพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยประเทศที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานจะมีโอกาสในการแสดงศักยภาพความพร้อมด้านการดำเนินธุรกิจท่าอากาศยานของตนเอง สร้างความเชื่อมั่นในการตัดสินใจมาร่วมลงทุนทำธุรกิจ และเมื่อวันที่ 1 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท UBM Information Ltd. ผู้จัดงาน The Routes Asia Development Forum 2020 (RA 2020) ได้เดินทางมาสำรวจและให้คะแนนความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน RA 2020 โดยได้มาสำรวจและพิจารณาความพร้อมในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านความสะดวกในการเดินทางทางอากาศมายังเมืองเจ้าภาพ (Good Air Accessibility) ความพร้อมด้านศักยภาพของท่าอากาศยานของ ทอท.ในการรองรับผู้เดินทางจากทั่วโลกที่จะมาร่วมงาน RA 2020 ด้านสถานที่จัดงานมีความเหมาะสมและน่าสนใจ (Appropriate and Interesting Event Venue) และด้านโรงแรมที่พัก (Hotels) ภายหลังจากที่บริษัท UBM ผู้จัดงาน RA 2020 เดินทางมาสำรวจความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ เมืองเจ้าภาพจัดงาน และความพร้อมของ ทอท.แล้ว เมื่อช่วงเดือนเมษายน 2561 บริษัท UBM ได้แจ้งผลการคัดเลือกเจ้าภาพจัดงานฯ โดย ทอท. เป็นผู้ชนะการคัดเลือก และเป็นเจ้าภาพจัดงาน RA 2020 อย่างเป็นทางการ

 

     สำหรับงาน The Routes Asia Development Forum 2020(RA2020)ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8-10 มี.ค. 63 ที่ จังหวัดเชียงใหม่จะมี ผู้เข้าร่วมงานประมาณ 2,000 คนจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สายการบินประมาณ 100 สายการบินท่าอากาศยานทั่วโลกกว่า 200 แห่ง หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวกว่า 50 หน่วยงาน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการจัดประชุมของประเทศไทย การท่องเที่ยว รวมทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดรายได้ที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวมด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here