7 วันอันตราย วันแรก เชียงใหม่ เจ็บ 8 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต

0
94
     รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมสรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ วันแรกของการรณรงค์ 7 วันอันตราย เกิดอุบัติเหตุ 8 ครั้ง ยังไม่มีผู้เสียชีวิต สาเหตุหลัก เมา

       28 ธ.ค. 62 นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมสรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมี นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ประชุมได้มีการสรุป ผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 27 ธ.ค. 62  ซึ่งเป็นวันแรกของการรณรงค์ 7 วันอันตราย พบว่าในจังหวัดเชียงใหม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด 8 ครั้ง ที่อำเภอแม่ริม 3 ราย อำเภอเมืองเชียงใหม่ เวียงแหง  เชียงดาว ดอยเต่า และอำเภอสันทราย อำเภอละ 1 ราย มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 8 ราย แต่ยังไม่มีผู้เสียชีวิต

    ทั้งนี้ที่ประชุมได้สรุปถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ การขับขี่รถในขณะที่เมาสุรา และขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด รองลงมาคือ การขับขี่รถตัดหน้ากระชั้นชิด ขับรถย้อนศร และสภาพรถ สภาพถนน ส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ยังคงเป็นรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 62.50 รถเก๋ง ร้อยละ 25 และรถกระบะ ร้อยละ 12.50  ทั้งนี้ในวันแรกของการรณรงค์ได้มีการเรียกตรวจรถตามมาตรการ 10 รสขม จำนวน 9,475 คัน พบการกระทำผิดและดำเนินคดีจำนวน 4,474 คัน คิดเป็นร้อยละ 47.22 การกระทำผิดสูงสุดคือไม่มีใบอนุญาตขับขี่ จำนวน 1,578 คดี หรือร้อยละ 35.15
      รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้มีการติดตั้งสัญญาณไฟเตือนประชาชนผู้ขับขี่ ในจุดที่เคยเกิดอุบัติเหตุ เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำในจุดเดิม และให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดในเรื่องของการสวมหมวกกันนิรภัย เพื่อลดความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุด้วย พร้อมเน้นย้ำการช่วยเหลือหลังเกิดเหตุ ให้เตรียมความพร้อมของกู้ชีพ กู้ภัย ด้านการสื่อสาร อุปกรณ์ บุคลากรการแพทย์ให้พร้อมตลอด 24 ชั่วโมง ด้านท้องถิ่น ให้ดำเนินมาตรการ “ด่านชุมชน” อย่างจริงจังและเข้มงวด

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here