ผลการแข่งขันกอล์ฟหารายได้สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าเชียงใหม่

0
280

การแข่งขันกอล์ฟหารายได้สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 61 ที่สนามแม่โจ้กอล์ฟ รีสอร์ทแอนด์ สปา เชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันครั้งนี้มีผู็เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ่น 167 คน 36 ทีม ผลการแข่งขันกอล์ฟหารายได้สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 10 มี.ค. 61  มีดังนี้

Overall low gross ผู้ชนะได้แก่ Mr.Chang (40 – 38 )

 

                 Flight A ผู้ชนะได้แก่ มงคล สุกใส ( 41 – 39 ) รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ มนต์ชัย ยิ่งมั่นคง (39 – 41 ) รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ปรีชา ริยาพันธ์ (38 – 42 )

               Flight B ผู้ชนะได้แก่ ชัชวิท ถนอมถิ่น (41 -42) รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ พีระ นิสสัน (43-41) รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ พ.ต.อ.พงศธร เตมีย์ศักดิ์ (43-41)

                

                Flight C ผู้ชนะได้แก่ อาณัติ วิทยานุกุล (46-44) รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วรพล บุญวงศ์ (46-44) รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วิชิต ตันติศักดิ์ (46-45)

Flight D ผู้ชนะได้แก่ ณิษฐ์ สุรชาติชัยกุล (50-53) รองชนะเลิศอันดับ 1 กมลศิษฐ์ ลักษณ์ธนากุล (51-53) รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อมรรัตน์ (51-55)

               

 

             Flight Lady ผู้ชนะได้แก่ มณี น้อยแก้ว (47-46) รองชนะเลิศอันดับ 1 ผ่องพรรณ ศิริวัฒนาวงศา (49-46) รองชนะเลิศอันดับ 2 ธารจิตร คำรินทร์ (49-48)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here