ปีใหม่นี้ เที่ยวงานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย ครั้งที่ 30 ที่ อ.หางดง

0
384
     ปีใหม่นี้  อำเภอหางดง และ อบจ.เชียงใหม่ เชิญชวนเที่ยวงานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย ครั้งที่ 30 อย่างยิ่งใหญ่ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักเพียบ

     28 ธ.ค.62 นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย ครั้งที่ 30 ซึ่งอำเภอหางดง ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ผู้ประกอบการไม้แกะสลักบ้านถวาย และราษฎรตำบลขุนคง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.62  – 2 ม.ค. 63 เพื่อประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย ให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รู้จัก และส่งเสริมให้มีการพัฒนางานแกะสลักให้มีคุณภาพ เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณค่าทางศิลปะ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเข้ามาบ้านถวายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยภาพรวมอีกด้วย

 

        ภายในงานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย ครั้งที่ 30 มีการจัดบูธจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมทั้งของไทยและจีน กว่า 50 บูธ ให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสัมผัสชุมชนหัตถกรรมสร้างสรรค์ ชมวิถีชีวิตสล่าแกะไม้ ลงรัก ปิดทอง ไม้แกะสลัก งานหัตถศิลป์ เฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านอย่างหลากหลาย และยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ การแสดงศิลปะ การแต่งสีเดินเส้นลายและแกะสลัก ซึ่งจะให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการแต่งสีเดินเส้น แต่งลาย นอกจากนี้ ยังมีศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาร่วมแสดงวันละ 1 ชุด

     จุดเด่นของงานศิลปหัตถกรรมบ้านถวายในครั้งนี้ จะมีประกวดโครงร่างแกะสลัก การแข่งขันแกะสลักของช่างแกะสลักจากเมืองเจียงชวน และช่างแกะสลักบ้านถวาย ของไทย ทั้งนี้ สินค้าด้านหัตถกรรมไม้แกะสลักของบ้านถวาย เป็นที่นิยมของชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นอย่างมาก ประกอบกับบ้านถวายเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP และหมู่บ้าน OTOP ต้นแบบ จึงต้องมีการปรับปรุงเพื่อยกระดับพัฒนาฝีมือให้ได้มาตรฐาน

 

       และที่พิเศษในปีนี้การจัดงานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย ครั้งที่ 30 ครั้งนี้ได้มีผู้บริหารและผู้ประกอบการไม้แกะสลักจากเมืองเจียนชวน มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งด้านวัฒนธรรม และด้านการค้าขาย สร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน ทำให้ผู้ผลิต และผู้จำหน่ายสินค้าไม้แกะสลักได้พัฒนาฝีมือให้ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับยิ่งๆ ขึ้นไปด้วย

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here