ท่าอากาศยานเชียงใหม่ใหม่ตั้งด่านคัดกรองผู้โดยสารจากจีน หลังพบมีผู้ป่วยปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส ในเมือง อู๋ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน  ซึ่งมีเที่ยวบินตรงมาเชียงใหม่

     5 ม.ค. 63 หลังจากที่มีข่าวการพบผู้ป่วยปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสที่ยังไม่ทราบสาเหตุ ที่เมืองอู๋ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีนหลายราย  และมีข้อกังวลว่าอาจจะมีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากมีสายการบินที่บินตรงจาก อู๋ฮั่นมาที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วย ดังนั้นในวันที่ 5 ม.ค. 63 นี้ นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ส่วนการแพทย์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือ เทอร์โมสแกน ซึ่งเป็นกล้อง สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส เพื่อคัดกรองผู้โดยสารที่มีอุณหภูมิสูงออกจาก ผู้โดยสารทั่วไป หลังมีรายงานการพบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสที่ยังไม่ทราบสาเหตุ จากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยจะทำการคัดกรองอาการไข้ และอาการที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจในผู้ที่เดินทางจากเมืองอู่ฮั่น และหากพบมีอาการไข้สูง หรืออาการที่เข้าข่ายโรคทางเดินหายใจก็จะซักประวัติ และเข้าสู่กระบวนการดำเนินการเช่นเดียวกับโรคติดต่อร้ายแรง เช่น โรคเมอร์ส (MERS), โรคอีโบล่า (Ebola) ต่อไป

     ทั้งนี้ในวันที่ 5 ม.ค. 63 มีเที่ยวบินจาก อู๋ฮั่น เที่ยวบินที่ CA707 มายังท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีผู้โดยสารจำนวน 90 คน และจากการตรวจสอบด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือ เทอร์โมสแกนแล้วไม่พบผู้โดยสารที่มีอุณหภูมิสูง หรือมีอาการผิดปกติแต่อย่างใด ซึ่งทางท่าอากาศยานเชียงใหม่จะดำเนินการตั้งด่านคัดกรองผู้โดยสารจาก เมืองอู๋ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีนไปจนกว่าสถานการณ์ในเมืองอู๋ฮั่นจะคลี่คลาย ทั้งนี้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีเที่ยวบินมาจากเมืองอู่ฮั่น สัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน ในทุกวันอังคาร วันศุกร์ และวันอาทิตย์

 

     ในเรื่องดังกล่าวนี้มีข้อมูลจาก กองระบาดวิทยา สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค ว่านายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่มีรายงานข่าวในประเทศจีนว่า พบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสจำนวน 44 ราย จากเมืองอู่ฮั่น ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนั้น จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ทางการจีนได้ดำเนินการสอบสวนโรคและอยู่ระหว่างการตรวจหาสาเหตุ ซึ่งขณะนี้ ยังไม่ทราบสาเหตุก่อโรค แต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ไม่ใช่เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก อะดิโนไวรัส หรือโรคทางเดินหายใจที่พบได้ทั่วไป
    
        กรมควบคุมโรค ได้มอบหมายให้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทำการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น โดยการคัดกรองอาการไข้ และอาการที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจ ในผู้ที่เดินทางจากเมืองอู่ฮั่น เข้ามาในประเทศไทย ซึ่งมีหลายสายการบิน และสนามบินที่เตรียมรับ ได้แก่ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ และภูเก็ต สำหรับประเทศไทย ได้มีการประกาศให้โรคซาร์ส (SARS) เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งต้องมีการรายงานผู้ป่วยที่สงสัย ทำการแยกกัก โดยมีการเตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการ และทีมสอบสวนโรคติดต่ออันตราย ซึ่งมีในทุกจังหวัด และในส่วนกลางอีก 8 ทีม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here