สาธารณสุขเชียงใหม่ ย้ำคุมเข้มเฝ้าระวัง สกัดโรคติดเชื้อระบบหายใจรุนแรงจากอู๋ฮั่น

0
116
         สาธารณสุขเชียงใหม่ ย้ำคุมเข้ม มาตรการเฝ้าระวังป้องกันเข้มข้นสกัดการแพร่โรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่ยังไม่ทราบสาเหตุจากเมืองอู่ฮั่น เบื้องต้นที่เชียงใหม่ยังไม่พบผู้โดยสารที่มีอาการ ในขณะที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่เพิ่มความเข็มในการตรวจสอบ

      8 ม.ค. 63 นายแพทย์จตุชัย  มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และนายแพทย์สุเมธ องค์วรรณดี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เปิดแถลงข่าวกรณีที่สาธารณรัฐประชาชนจีน มีการพบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัส นับตั้งแต่ช่วงปีใหม่ รวมแล้วประมาณ 60  ราย ในจำนวนนี้มีประมาณร้อยละ25 ที่มีอาการเข้าขั้นรุนแรง ที่เมืองอู๋ฮั่น และมีความวิตกกังวลว่าไวรัสดังกล่าวอาจจะแพร่ระบาดเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ได้ เนื่องจากเชียงใหม่มีสายการบินตรงจากอู๋ฮั่น มาเชียงใหม่ สัปดาห์ละ 3 เที่ยว เที่ยวละประมาณ 100 คน

      ในเรื่องดังกล่าว นายแพทย์จตุชัย  มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงว่าในส่วนของสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่มีมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว ซึ่งขณะนี้จะเรียกว่าโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่ยังไม่ทราบสาเหตุซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าไม่ใช่เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก อะดิโนไวรัส หรือโรคทางเดินหายใจที่พบได้ทั่วไป แต่คาดว่าในเร็วๆ นี้ทางการจีนน่าจะทราบและมีการแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไป
   

 

ทั้งนี้มาตรการในการเฝ้าระวังนั้นขณะนี้ได้มีการเฝ้าระวังตั้งแต่ต้นทางคือทางการจีนจะมีการตรวจผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องบินจากอู๋ฮั่น และในระหว่างที่ทำการบินเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องบินก็คอยสังเกตผู้โดยสารอย่างใกล้ชิด ถ้าพบว่ามีผู้โดยสารที่มีอาการผิดปกติมีอาการเกี่ยวระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม มีน้ำมูกไหล เป็นต้น และมีไข้  ก็จะแจ้งให้ทางสนามบินปลายทางทราบ และจะให้เครื่องบินที่มีผู้โดยสารที่มีอาการผิดปกติจอดในหลุมจอดที่จัดไว้ และมีเจ้าหน้าทีขึ้นไปคัดกรอง ซึ่งหากพบผู้โดยสารที่มีอาการเข้าตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้จะทำการคัดกรองและแยกตัวเพื่อนำส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์ ที่มีการจัดห้องควบคุมเฉพาะไว้เพื่อการตรวจรักษา หากตรวจพบว่าป่วยด้วยเชื้อที่สามารถระบุชนิดได้ก็จะรักษาตามปกติ ยกเว้นในกรณีที่ตรวจไม่พบสาเหตุ จึงจะแยกรักษาตามอาการต่อไป

       ส่วนการป้องกันเฝ้าระวังในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีเที่ยวบินตรงจากเมืองอู่ฮั่น สัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน ในวันอังคาร,ศุกร์ และอาทิตย์ นั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือ เทอร์โมสแกน ซึ่งเป็นกล้องสำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส เพื่อคัดกรองผู้โดยสารที่มีอุณหภูมิสูงออกจาก ผู้โดยสารทั่วไป พร้อมจัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทำหน้าที่ในการช่วยคัดกรอง
       นอกจากนี้มีการจัดทำบัตรเฝ้าระวังโรค (Health Beware Card) แจกให้ผู้โดยสารที่ผ่านด่านคัดกรองโรค ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยจัดพิมพ์บัตรขนาดเท่านามบัตรพิมพ์หน้า-หลัง 2 รูปแบบ คือ แบบเป็นภาษาจีนและอังกฤษ และแบบเป็นภาษาไทยและอังกฤษ ซึ่งให้คำแนะนำผู้โดยสารที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น หากมีอาการเจ็บป่วยในระยะ14วันนับตั้งแต่ที่เดินทางมาถึง ให้รีบพบแพทย์เพื่อทำการรักษาและตรวจวินิจฉัยโดยเร็ว ซึ่งในส่วนการรักษานั้น มีการประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับโรงพยาบาลทุกแห่งแล้วทั้งรัฐและเอกชน จึงขอให้มั่นใจได้ว่าจังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมเป็นอย่างดี

     ขณะเดียวกันท่าอากาศยานเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจคัดกรองผู้โดยสารเที่ยวบินจากเมืองอู่ฮั่น อย่างเข้มงวด โดยใช้เครื่องเทอร์โมสแกน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทำการตรวจ ผู้โดยสารเที่ยวบิน CA707 จำนวน 102 ราย เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 63 ที่ผ่านมาพบมีการแจ้งเตือนจากเครื่องเทอร์โมสแกน ในผู้โดยสารจำนวน 6 ราย จึงได้ตรวจวัดไข้ซ้ำ ซึ่งผลการตรวจพบว่าอุณหภูมิร่างกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้แจก Health beware card เพื่อเฝ้าระวังให้แก่ผู้โดยสารด้วย.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here