เชียงใหม่จัดกิจกรรม วันช้างไทย 13 มี.ค. ร่วมระลึกความดีของช้างไทย

0
438

หลายหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันช้างไทย ระลึกถึงความดีของช้างไทย ปางช้างแม่สาจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด ร่วมสืบสานสายพันธ์ช้างไทยให้ยั่งยืน ในขณะที่สวนสัตว์เชียงใหม่กิจกรรมให้พังไชโย

                13 มี.ค. 61 เนื่องด้วยวันที่ 13 มี.ค. ของทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวันช้างไทยทั้งนี้เนื่องจาก ในปี พ.ศ.2506  คณะกรรมการพิจารณาดำเนินการกำหนดต้นไม้ประจำชาติและสัตว์  ประจำชาติของกรมป่าไม้ ภายใต้การมอบหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะนั้น ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้กำหนดเอา  “ช้างเผือก”  เป็นสัตว์ประจำชาติไทย  ต่อมาในปีพ.ศ.2541 มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย ได้มีดำริจัดตั้งวัน “ช้างไทย” ขึ้น โดยเลือกเอาวันที่มีมติของกรมป่าไม้ ให้  “ช้างเผือก”เป็นสัตว์ประจำชาติ คือวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2506   แล้วนำเสนอรัฐบาลในขณะนั้นให้จัดตั้งวัน “ช้างไทย”  ขึ้น    ซึ่งต่อมาในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2541 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 13 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันช้างไทย”  และได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2541

               

 

           สำหรับในปีนี้มีหลายหน่วยงานที่จัดงานวันช้างไทย เพื่อเป็นการรำลึกถึงความดีของช้างไทยเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยมาช้านาน  และสร้างคุณประโยชน์ให้กับชาวไทยมาช้านาน  อาทิ ปางช้างแม่สาเชียงใหม่ได้จัดงาน วันช้างไทย ภายใต้แนวคิด ร่วมสืบสานพันธ์ช้างไทยให้ยั่งยืน ทั้งนี้เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้พบว่าประชากรช้าง ในประเทศไทย   มีจำนวนลดน้อยลงมากหากไม่มีการอนุรักษ์และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกของประชาชนให้ระลึกถึงความสำคัญของช้างไทยแล้วช้างไทยอาจสูญพันธุ์ไปในที่สุด ทั้งกิจกรรมช้างไทยที่ปางช้างแม่สานั้น นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกบนายชูชาติ กัลป์มาพิจิตร เจ้าของปาช้างแม่สา โดยได้มีการทำพิธี พิธีบายศรีสู่ขวัญ และผูกงาช้าง และการเลี้ยวสะโตกช้างจำนวน 80 เชือกของผางช้างแม่สา โดยจัดผลไม้ กล้วย อ้อย แตงโม มาจัดให้ช้างทั้งหมดได้กิน ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นอันมาก

               

 

            ในขณะที่ สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยนายวุฒิชัย ม่วงมัน รักษาการผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ก็ได้สั่งให้มีการจัดงานวันช้างไทยที่สวนสัตว์เชียงใหม่ด้วยเช่นเดียวกัน โดยเน้นไปที่ พังไชโย ซึ่งเป็นช้างที่เกิดในสวนสัตว์เชียงใหม่และเป็นช้างที่ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 13 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพด้วย ซึ่งได้มีการนิมนต์พระสงฆ์มารดน้ำมนต์ให้กับช้าง และมีการจัดผลไม้นานาชนิดมาให้ช้างกิน และมีการจัดการแสดงของช้างให้ผู้เข้าชมได้ชมอีกด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here