พิษการระบาดของไวรัสอู๋ฮั่น ส่งผลกระทบการท่องเที่ยวเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวจีนหาย เกลี้ยง จังหวัดเรียกประชุมผู้ประกอบการท่องเที่ยว ถกมาตรการเยียวยา เบื้องต้นผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอในการเยียวยา

     11 ก.พ. 63 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอำภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการกระตุ้นการท่องเที่ยว และ มาตรการในการช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวร่วมกัน โดยเชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่  สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อที่จะหารือในด้านมาตรการในการกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และหามาตรการในการช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ด้วย

     นายนพดล จริภักดิ์ รักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่นั้นส่งผลกระทบอย่างรุนแรงเพราะว่านักท่องเที่ยวชาวจีนถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เป็นตลาดหลักและเป็นส่วนใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยในปีที่ผ่านมา มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้า มาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่มากกว่า 2 ล้านคน ขณะที่หลังจากเกิดการปัญหาขึ้นปรากฏว่าเที่ยวบินตรงจากจีนถูกยกเลิกเกือบทั้งหมด เช่นเดียวกับกรุ๊ปทัวร์จากจีนที่มีการยกเลิกหมดและไม่มีการจองเพิ่ม ทำให้ปัจจุบันมีเพียงนักท่องเที่ยวจีนที่ยังตกค้างอยู่เพียงเล็กน้อยไม่ถึง 10% ขณะที่ผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวที่ทำตลาดจีนเป็นหลักในเวลานี้ไม่มีลูกค้าเลย โดยที่บางแห่งให้พนักงานหยุดงานไปเลยอย่างน้อย 1 เดือน แล้วจ่ายเงินเดือนให้ครึ่งหนึ่ง หรือบางส่วนถือเป็นโอกาสในการปรับตัว และหาตลาดใหม่ ซึ่งจากการประเมินของผลกระทบในครั้งนี้ ก่อให้เกิด มูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ทั้งนี้ในเบื้องต้น สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ทำเรื่องขอความช่วยเหลือไปยังรัฐบาลเพื่อของบประมาณสนับสนุนสภาพคล่องทางการเงินของผู้ประกอบการท่องเที่ยวไปแล้ว

       ด้านนายพงษ์ศักดิ์ อินธรรม เลขาธิการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ผลกระทบของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งตอนแรกคาดการณ์ว่าในปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาเชียงใหม่มากขึ้น ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวต่างพากันลงทุนในธุรกิจของตน แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ประกอบการที่ลงทุนไป ดังนั้นในการประชุมหารือกับทางจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ ก็จะมีการเสนอในที่ประชุมโดยในเบื้องต้นจะขอให้ทางจังหวัดสนับสนุนการจัดหาเงินกู้ฉุกเฉิน ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้กับผู้ประกอบการ และ ให้ทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ขอรับการสนับสนุนเงินกู้ฉุกเฉินจากทางรัฐบาล เพื่อเยียวยาและเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่

     นอกจากนี้แล้วจะนำเสนอให้จังหวัดเชียงใหม่นั้นจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในระยะสั้น เพื่อเชิญชวนให้เกิดการท่องเที่ยวในประเทศ อาทิ การจัดงานวันช้างไทย โดยให้นักท่องเที่ยวเข้าชมฟรี การเตรียมการจัดงาน ล้านนามหาสงกรานต์ ในช่วงประเพณีสงกรานต์ โดยการจัดทำอุโมงค์น้ำมนต์ จากข่วงประตูท่าแพไปจนถึงวัดแสนฝาง  และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอื่นๆโดยมีการจัดทุกเดือนโดยขอรับการสนับสนุนจากทางจังหวัดเชียงใหม่  นอกจากนี้แล้วจะขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการให้มีการจัดแพ็คเก็จทัวร์ร่วมกันเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วย และจะจัดกิจกรรม Big CleaningDay ทำความสะอาดเมือง และขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการให้มีการแจก แอลกอฮอล์เจล สำหรับล้างมือ แจกหน้ากากอนามัย และทำความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อ สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ส่วนแผนในระยะยาวนั้นก็คือเตรียมแผนในการหาตลาดการท่องเที่ยวใหม่ เช่น อินโดนีเซีย อินเดีย และยุโรป เพิ่มมากขึ้น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here