แม่เหียะ อบรมทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ความรู้ชาวบ้านในชุมชน เพื่อป้องกันไวรัส โควิด-19

0
49

เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมการทำหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ล้างมือ ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โควิด – 19 

     10 มี.ค. 63  นายธนวัฒน์  ยอดใจ  นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เปิดเผยว่าทางเทศบาลเมืองแม่เหียะ ได้มีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยมีกลุ่มพัฒนาสตรี อสม. อพม. จิตอาสาและตัวแทนหน่วยงานราชการ จำนวน 280 คน เข้าร่วม

    ทั้งนี้ หลังจากที่เทศบาลเมืองแม่เหียะได้ส่งแกนนำครู ก. ระดับตำบล เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง จำนวนทั้งสิ้น 13 คน  ในวันที่ 8 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จึงมีการขยายผลสร้างครู ก. ระดับพื้นที่  โดยในวันที่ 10 มี.ค. ก็ได้มีกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง

     นอกจากกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ ครู ก. ระดับหมู่บ้านและชุมชน ในการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง แล้วยังมีกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่ออุบัติใหม่ โคโรน่าไวรัส (Covid-19) การป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสดังกล่าว โดยเน้นย้ำมาตรการสำคัญ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ พักผ่อนให้เพียงพอ รักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ หากมีอาการเจ็บป่วยในระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม หรือมีไข้ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่สาธารณะ และไม่ปกปิดประวัติการเดินทางไปในกลุ่มประเทศเสี่ยง หรือการติดต่อสัมผัสกับผู้มีความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ

    นายธนวัฒน์  ยอดใจ  นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวด้วยว่า  เมืองแม่เหียะมีมาตรการในการดูแลผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยวัดไข้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนก่อนรับลงทะเบียน และมีเจลล้างมือแอลกอฮอล์บริการในห้องประชุม  สำหรับผู้เข้ารับการอบรมครู ก. ทั้งหมด จะได้นำความรู้ในการจัดทำหน้ากากอนามัยและการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรน่าไปขยายสู่ชุมชนต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here