จังหวัดเชียงใหม่ให้ผู้ที่เดินทางกลับจาก กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแยกตัวเอง 14 วัน

0
38

ศูนย์ข่าวสารข้อมูลเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งผู้ที่เดินทางกลับจาก กรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้แยกตัวเอง 14 วัน และให้ทุกอำเภอจัดทีมอาสา COMD-19 ดำเนินการเฝ้าระวังและค้นหา

     22 มี.ค. 63  นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีหนังสือด่วนไปยัง นายอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระดับ อำเภอและหมู่บ้าน ทั้งนี้เนื่องจากว่าสถานการณ์ของโรค COVID -19 ในกรุงเทพมหานครนั้นมีการเพิ่มจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ทำให้กรุงเทพมหานครประกาศปิดสถานที่ต่างๆในกรุงเทพมหานคร ดังนั้นจึงทำให้มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก

     เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรค ระดับอำเภอและหมู่บ้านทางจังหวัดเชียงใหม่จึงได้สั่งการให้ทุกอำเภอดำเนินการ ค้นหา เฝ้าระวังและป้องกันโรคในระดับอำเภอและหมู่บ้าน โดยให้จัดตั้งทีมอาสา COMD-19 ระดับอำเภอและหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการค้นหาและ เฝ้าระวัง พร้อมกับให้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลของผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมื่อมาถึงภูมิลำเนา ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 63 เป็นต้นไป นอกจากนี้ยังสั่งการให้ดำเนินการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจกับผู้ที่เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อแยกตัวสังเกตอาการไข้และอาการทางเดินหายใจทุกวันและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นในที่พำนักหรือที่พักอาศัยจนครบ 14 วันนับจากวันที่เดินทาง

     นอกจากนี้แล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยังแจ้งไปยังผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด โดยแยกตัวเอง สังเกตอาการไข้และอาการทางเดินหายใจทุกวันและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นในที่พำนักหรือที่พักอาศัยจนครบ 14 วันนับจากวันที่เดินทาง ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับคนอื่น ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวเช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าห่ม  หมอน แก้วน้ำ ช้อน และให้ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่นาน 20 วินาที หรือแอลกอฮอล์ 70%  ลูบจนมือแห้ง หลีกเลี่ยงการพูดคุย ใกล้ชิดกับผู้อื้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง และถ้าหากมีไข้และอาการทางเดินหายใจให้สวมหน้ากากอนามัยและรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นทีทราบโดยทันที

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here