ระดมกำลังคัดกรองผู้ที่เดินทางกลับมาจากกรุงเทพและปริมณฑล ทุกช่องทาง ป้องกันการแพร่ COVID-19

0
51

จังหวัดเชียงใหม่ระดมกำลังคัดกรองผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทุกช่องทางทั้ง สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ และสนามบิน ป้องการแพร่ระบาดของ COVID=19

     23 มี.ค. 63 หลังจากการประกาศปิดสถานที่ต่างๆในกรุงเทพมหานครเนื่องจากพบการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 มากขึ้นเรื่อย ทำให้ผู้ที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัดพากันทยอยเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ก็มีผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครมาทุกเส้นทางทั้ง รถโดยสาร รถไฟ และ เครื่องบิน

    ในช่วงเช้าที่ผ่านมาตั้งแต่เวลา 04.00 น. ที่สถานีขนส่งอาเขต เชียงใหม่ นายวราภรณ์  วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เทศบาลนครเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งจุดคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีรถโดยสารเที่ยวแรกที่เข้ามาถึงสถานีขนส่งอาเขตในเวลา 04.00 น. ทั้งนี้ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ในรถโดยสารจากกรุงเทพมหานครมายังจังหวัดเชียงใหม่นั้น จะมีรถ บขส.วันละ 9 เที่ยว และรถโดยสารจากบริษัทอื่นๆอีกวันละประมาณ 50 เที่ยว ซึ่งในการคัดกรองนั้นได้กำหนดให้รถโดยสารที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร เข้าจอดที่ชานชลา 6-10 เท่านั้นซึ่งอยู่ห่างจากชานชลาทั่วไป และได้นำป้ายกั้นมากั้นไว้เพื่อให้เดินทางเข้าได้ทางเดียว หลังจากลงรถ เพื่อเดินผ่านเครื่องเทอร์โมสแกน และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล พร้อมกับทำข้อมูลประวัติของผู้ที่เดินทางมาถึงทุกคน โดยจดชื่อนามสกุลที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์พร้อมรหัสประจำตัวประชาชน 13 ตัวเพื่อใช้ในการติดตามตรวจสอบได้ภายหลัง

     ส่วนที่สถานีรถไฟเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อยในการจัดตั้งจุดคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมาโดยรถไฟจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งที่สถานีรถไฟเชียงใหม่ได้ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจสุขภาพผู้โดยสารและทำประวัติของผู้โดยสาร เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของเชื้อ COVID-19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ ตามมาตรการป้องกันเชื้อ COVID -19 ของจังหวัดเชียงใหม่

      ในขณะที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่นั้น ได้มีการออกข้อกำหนดผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางในประเทศไทย จากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งจากท่าอากาศสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง มายังจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อมาถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต้องผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และ Download Application แบบบันทึกสุขภาพตนเอง โควิด 19 (COVID-19 Self Health Check) พร้อมกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ของกระทรวงสาธารณสุข โดยผู้โดยสารสามารถ Download Application และกรอกแบบฟอร์มล่วงหน้า ก่อนนำมาแสดงให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด ณ ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศต่อไป และในช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาเมื่อผ่านจุดคัดกรองแล้วก็ได้ทำการลงทะเบียนตามข้อกำหนดของท่าอากาศยานเชียงใหม่ทุกคน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here