COVID-19 เชียงใหม่ ทรงตัวไม่พบผู้ป่วยเพิ่ม สาธารณสุข วอนกลุ่มเสี่ยงใกล้ชิดผู้ป่วยกักตัว

0
36

สถานการณ์โรค COVID-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ล่าสุดวันที่ 26 มี.ค. ไม่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น สาธารณสุขเชียงใหม่ได้ประกาศเตือนผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยให้กักตัว 14 วัน

            26 มี.ค. 63 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก) ได้แถลงข่าวสถานการณ์โรค COVID-19 ของจังหวัดเชียงใหม่โดย นายแพทย์ กิตติพันธ์ ฉลอม ตัวแทนของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้แถลง โดยแจ้งว่าสถานการณ์โรค COVID-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้ยังคงมีผู้ป่วยสะสมจำนวน 15 ราย และรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลจำนวน 14 ราย  และไม่มีผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงจนต้องใส่เครื่องช่วยหายใจและไม่มีใครมีอาการปอดอักเสบรุนแรง  โดยมีการแบ่งที่มาของผู้ป่วยมี 3 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นผู้ที่ติดเชื้อที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดจำนวน 4 ราย รายแรกมาจากประเทศจีนและรักษาหายออกจากโรงพยาบาลไปแล้ว อีก 2 มาจากประเทศอังกฤษ และอีก 1 รายมาจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์   กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่มาจากกรุงเทพมหานครที่เดินทางมาจากค่ายมวยและอาศัยอยู่ในค่าย มีอยู่ 2 ราย และกลุ่มที่ 3 มีอยู่ 9 ราย เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อในจังหวัดเชียงใหม่ คือติดเชื้อจากผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร

     นายแพทย์ กิตติพันธ์ ฉลอม ขณะนี้ทีมสอบสวนโรคได้เข้าไปดำเนินมาตรการสอบสวนโรคและมีหลักฐานว่าอาจจะมีการระบาดของโรคขึ้นคือ ที่ร้าน Take It ซึ่งเป็นสถานบันเทิงที่มีการพบผู้ป่วยโดยขอความร่วมมือกับผู้ที่เคยเข้าไปในสถานที่ดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 8-18 มี.ค. 63 ให้กักตัวเองสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน และถ้ามีอาการผิดปกติ มีไข้ มีอาการทางเดินหายใจ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

             นอกจากนี้แล้ว นายแพทย์ กิตติพันธ์ ฉลอม ได้กล่าวด้วยว่าผู้ที่เดินทางมากับสายการบินแอร์เอเชีย ที่ FD 3431 จากท่าอากาศยานดอนเมืองมายังจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสายการบินที่พบผู้ป่วยในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 63 ก็ขอให้กักตัวเองสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วันและถ้ามีอาการผิดปกติ มีไข้ มีอาการทางเดินหายใจ ให้รีบไปพบแพทย์ทันทีเช่นกัน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here