ท่าอากาศยานเชียงใหม่ คุมเข้ม COVID-19 ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อเชียงใหม่ กักตัวชาวต่างชาติ 14 วัน

0
79

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่แจ้ง ชาวต่างชาติที่เข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทุกช่องทางต้องถูกคุมตัวไว้สังเกตอาการ 14 วัน ตั้งแต่ 2 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

      นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่า ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 6/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรค COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มเติม กรณีการคัดกรองชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และคนไทยที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยานเชียงใหม่ ดังนี้ ให้ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในทุกช่องทางต้องถูกคุมตัวไว้สังเกตอาการ ณ สถานที่ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กำหนด จำนวน 14 วัน เพื่อตรวจและทำการสอบสวนทางการแพทย์ เว้นแต่ชาวต่างชาตินั้นจะมีที่พักอาศัยเป็นของตนเอง ให้กักตนเองในที่พำนักหรือที่พัก โดยให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นผู้กำกับการปฏิบัติ

    และให้คนไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ จากกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดภูเก็ต ที่เดินทางมาถึงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กักตนเองในที่พำนักหรือที่พักอย่างเคร่งครัดเป็นระยะเวลา 14 วัน และให้ปฏิบัติตามคำแนะนำตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด โดยให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยปฏิบัติการโรคติดต่อที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จัดตั้งขึ้น  หรืออาสาสมัครที่ปฏิบัติงานให้แก่ทางราชการ ตรวจสอบการเฝ้าระวังการกักตนเองและให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องได้ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

    

  ทั้งนี้ในส่วนของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ปัจจุบันมีสายการบินที่ยังให้บริการในเที่ยวบินภายในประเทศ 4 สายการบิน ได้แก่ สายการบินไทยสมายล์ สายการบินนกแอร์ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ และสายการบินไทยเวียดเจ็ต

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here