เชียงใหม่ ปลอดภัย ไร้ COVID-19 ผู้ป่วยคนสุดท้ายออกจากโรงพยาบาลแล้ว

0
93

เชียงใหม่ ปลอดภัย ไร้ COVID-19 หลังจากผู้ป่วยคนสุดท้ายหายดี ออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว แต่ย้ำให้ประชาชนชาวเชียงใหม่คำนึงถึงสุขภาพของตนให้มากที่สุด

                5 พ.ค. 63 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ ได้แจ้งถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ว่า จังหวัดเชียงใหม่นั้นมีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่เริ่มการระบาดของโรค COVID-19 จำนวน 40 ราย มีเสียชีวิตเพียง 1 ราย ส่วนที่เหลืออีก 39 รายนั้น ได้รับการรักษาจนหายดีและกลับบ้านได้ทั้งหมดแล้ว โดยผู้ป่วยโรค COVID-19 คนสุดท้าย ซึ่งเป็นหญิงอายุ 21 ปีที่ติดเชื้อจากสถานบันเทิงในจังหวัดเชียงใหม่ และทำการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่ และได้ออกจากโรงพยาบาลประสาทในวันที่ 5 พ.ค. 63 เป็นรายสุดท้าย  ดังนั้นจึงถือว่าขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ไม่มีผู้ป่วยโรค COVID-19 แล้ว

     นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า จังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคมีสะสม 1,428 ราย ยังอยู่ในโรงพยาบาล 46 รายกลับบ้านแล้ว 1,382 ราย ในขณะที่ยังมีผู้ที่พักอยู่ใน Local Quarantine จำนวน 6 ราย  ซึ่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ยังคงย้ำให้ประชาชนคำนึงถึงสุขภาพเป็นสำคัญ งดการรวมกลุ่มสังสรรค์ หรือตั้งวงดื่มสุรา ให้เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่อยู่ร่วมกับผู้อื่น ล้างมือบ่อยๆ หากรับประทานอาหารร่วมกันขอให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว หรือแยกสำรับอาหาร เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ทั้งนี้สถานการณ์ภาพรวมผู้ป่วยของจังหวัดเชียงใหม่จะไปในทิศทางใดปัจจัยสำคัญอยู่ที่ความร่วมมือของประชาชนทุกคน

        ส่วนทางด้าน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โดยแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยแพทย์หญิงศุภมาส อำพล นายแพทย์ชำนาญการด้านเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว และพยาบาลโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ได้ร่วมกันส่งผู้ป่วยโรค COVID-19 ที่รักษาหายแล้วเป็นรายสุดท้ายของโรงพยาบาลและจังหวัดเชียงใหม่กลับบ้าน โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวหลังออกจากโรงพยาบาลและได้มอบอุปกรณ์การแพทย์ ได้แก่ Surgical Mask  หน้ากากอนามัยแบบผ้า  Face Shield  และเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ซึ่งผู้ป่วยก็ได้มอบของขวัญเพื่อขอบคุณแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ดูแล ให้กำลังใจ ตลอดระยะเวลาการรักษาตัวที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

     โดยที่ผ่านมาโรงพยาบาลได้เปิดให้การรักษาผู้ป่วยโรค COVID-19  ตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค. 63 เป็นระยะเวลากว่า 46 วัน รักษาผู้ป่วยจนไม่พบเชื้อและอนุญาตให้กลับบ้านได้รวมทั้งหมดจำนวน 20 ราย และโรงพยาบาลมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19  2019 ในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here