ม.ช. เปิด กาดอ่างแก้ว ช่วยพ่อค้าแม่ค้าที่รับผลกระทบ COVID-19

0
155

        ม.ช. เปิด กาดอ่างแก้ว ให้พื้นที่ค้าขายฟรี ช่วยเหลือพ่อค้า แม่ค้า ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ตั้งแต่ 12-31 พ.ค. 63 พร้อมจัดมาตรการคัดกรองเฝ้าระวังอย่างทั่วถึง

 

     12 พ.ค. 63 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันเปิด กาดอ่างแก้ว  ณ บริเวณศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่า การเปิดกาดอ่างแก้วนั้น เนื่องมาจากสถานการณ์ของโรค COVID-19 ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้เปิดพื้นที่ศาลาอ่างแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่เอนกประสงค์สำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นพื้นที่ กาดอ่างแก้ว CMU New Normal Market เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการสินค้าและบริการ พ่อค้า แม่ค้า ให้มีพื้นที่สำหรับขายสินค้า ให้ได้มีรายได้ รวมไปถึงการเพิ่มช่องทางและความสะดวกในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคด้วย ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เปิดให้พ่อค้า แม่ค้าและผู้ประกอบการเข้าใช้พื้นที่ได้ฟรี ไม่มีค่าใช่จ่ายใดๆทั้งสิ้น

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า กาดอ่างแก้วจะเปิดให้บริการทุก วันอังคาร พฤหัสบดีในเวลา 15.00-18.00 น. และในวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 11.00 น. ตั้งแต่วันที่ 12-31 พ.ค.63 โดยทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้วางมาตรการในการคัดกรองโรคสำหรับผู้ที่จะเข้าไปขายสินค้าและซื้อสินค้าอย่างรัดกุม โดยจัดให้มีเส้นทางเข้าออกเพียงทางเดียว จัดแบ่งช่องร้านค้าให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า 3 เมตร พร้อมกับจัดเตรียมที่ล้างมือ เจลแอลกอฮอล์ วัดอุณหภูมิและคัดกรองผู้ค้าและผู้มาใช้บริการอย่างละเอียด รวมถึงให้ผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้า ต้องสวม Face Shield และสวมถุงมือ นอกจากนี้แล้วทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังจัดทำระบบนับจำนวนผู้เข้าใช้บริการไม่ให้มีจำนวนมากจนเกินไป และขอความร่วมมือในการลดการใช้ถุงพลาสติกเพื่อร่วมรณรงค์ลดโลกร้อนด้วย

     ทั้งนี้ในวันแรกของการเปิด กาดอ่างแก้ว CMU New Normal Market ปรากฏว่ามีพ่อค้า แม่ค้านำสินค้ามาจำหน่าย เป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าสำหรับบริโภค ทั้งอาหาร ขนม และผลไม้เป็นต้น นอกจากนี้ก็ยังมี สินค้าประเภทเสื้อผ้า และสินค้าอุปโภค รวมการให้บริการตัดผม ด้วย ซึ่งมีผู้ที่สนใจเข้าจับจ่าย ใช้สอย ในกาดอ่างแก้ว CMU New Normal Market เป็นจำนวนมาก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here