อนุทิน ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรอง โรค COVID-19 ที่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมแสดงความมั่นใจในมาตรการบริหารจัดการ

0
51

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองโรค COVID-19  ที่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมสั่งการให้ทำ Exit scan ทุกการเดินทาง แม้จะมีเพียงการเดินทางภายในประเทศก็ตาม

     12 พ.ค. 63 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองโรค COVID-19  ภายในอาคารผู้โดยสาร ของท่าอากาศยานเชียงใหม่   โดยมี นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมผู้บริหารท่าอากาศยานเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับและบรรยายสรุปกระบวนการตรวจคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าและออก ของท่าอากาศยานเชียงใหม่  ทั้งนี้การมาตรวจเยี่ยมดังกล่าวก็เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ณ จุดคัดกรอง เพื่อนำไปสู่การเตรียมความพร้อมในการทำหน้าที่คัดกรองผู้โดยสารและผู้เดินทางในระยะต่อไป รวมถึงการพิจารณานำ Line official Account ของจังหวัดเชียงใหม่ มาใช้ในการบันทึกข้อมูลการเดินทางเข้าออกจังหวัดเชียงใหม่ แทนแบบ ชม.1 และ ชม.2 เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วต่อผู้โดยสาร ผู้เดินทาง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งลดการสัมผัสใกล้ชิดที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยง

      นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังการรับฟังบรรยายสรุปและตรวจเยี่ยมการทำงานของการท่าอากาศยานเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ว่า มีความมั่นใจในมาตรการคัดกรองที่ได้ใช้ในท่าอากาศยานเชียงใหม่ ที่สร้างระบบความปลอดภัยกับผู้โดยสารทุกคน พร้อมขอความร่วมมือกับประชาชนที่มาใช้บริการ ปฏิบัติตามมาตรการการเว้นระยะห่าง การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และการตรวจวัดไข้ ภายในท่าอากาศยาน หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะถูกนำตัวส่งเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์ต่อไป เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย ทั้งนี้ได้สั่งการให้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดทำ Exit Scan ทุกการเดินทางที่ผ่านจังหวัดเชียงใหม่ แม้จะเหลือเพียงการเดินทางภายในประเทศก็ตาม เพราะถือเป็นการคัดกรองเบื้องต้น ก่อนเดินทางไปยังจังหวัดอื่นๆ พร้อมย้ำผลการศึกษา ระบุชัดเจนว่า Social Distancing ได้ผลดีที่สุดในการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

      สำหรับการให้บริการของสายการบิน เส้นทางการบินภายในประเทศของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ขณะนี้ มีสายการบินเปิดให้บริการ 4 สายการบิน ประกอบด้วย ไทยแอร์เอเชีย, นกแอร์, ไทยไลอ้อนแอร์ และสายการบินไทยเวียตเจ็ท ในเส้นทางเชียงใหม่ – ดอนเมือง สุวรรณภูมิ และหาดใหญ่ โดยจังหวัดเชียงใหม่กำหนดให้มีเพียง 18 เที่ยวบินต่อวัน โดยได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ตลอดจนเพิ่มความถี่การทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสาร และเขตปฏิบัติการเขตการบิน โดยเฉพาะจุดที่ผู้โดยสารหรือเจ้าหน้าที่ต้องสัมผัสใช้งานอีกด้วย

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here