เชียงใหม่ พบผู้ป่วย COVID-19 รายใหม่ เป็นชายชาวสันกำแพงที่เดินทางกลับจากภูเก็ต

0
88

เชียงใหม่ พบผู้ป่วย COVID-19 รายใหม่  เป็นชายชาวสันกำแพงที่เดินทางกลับจากภูเก็ตพร้อมครอบครัว  ขณะนี้รักษาตัวที่โรงพยาบาลนครพิงค์  ขณะที่ผู้ว่าฯเชียงใหม่ แจง ยังไม่มีมาตรการผ่อนคลายรอบสอง

     14 พ.ค. 63  รายงานข่าวจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เปิดเผยว่าในวันนี้ประเทศไทยมีผู้ป่วยยืนยัน โรค COVID-19 เพิ่มขึ้น 1 ราย ที่จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้จังหวัดเชียงใหม่ที่ไม่มีผู้ติดเชื้อ โรค COVID-19 ติดต่อกันมาเป็นระยะเวลา 34 วัน กลายมาเป็นจังหวัดที่มีผู้ป่วยยืนยันโรค COVID-19 โดยเป็นรายที่ 41 ของจังหวัดเชียงใหม่

       ในเรื่องดังกล่าวในวันที่ 14 พ.ค. 63 นี้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประชุมหารือในเรื่องดังกล่าว และมีการแถลงข่าวในช่วงเวลา 16.30 น. โดย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และนายแพทย์สุเมธ องค์วรรณดี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ทั้งนี้ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ไม่มีผู้ป่วยยืนยัน โรค COVID-19 ติดต่อกันมาเป็นเวลา 34 วัน แต่มีรายนี้เป็นรายที่ 41 โดย ผู้ป่วยยืนยันโรค COVID-19 รายล่าสุดนั้น เป็นชาย อายุ 39 ปี มีอาชีพเป็นช่างสักที่จังหวัดภูเก็ตและเป็นชาวเชียงใหม่ เดินทางกลับมาจากจังหวัดภูเก็ตในวันที่ 1 พ.ค.63 มาถึงจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 2 พ.ค. 63 โดยเดินทางมาพร้อมกับภรรยา และลูกอายุ 2 ขวบ 1 คน ระหว่างทางแวะนอนในปั้มน้ำมันที่จังหวัดนครปฐม  และเมื่อมาถึงบ้านที่อำเภอสันกำแพง ก็ได้เข้าไปรายงานตัวกับผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการโควิดประจำหมู่บ้าน และได้กักตัวอยู่ในบ้าน แต่เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 63  ทาง อสม.ได้ทำการตรวจหาเชื้อในเชิงลึก และพบว่าชายคนดังกล่าวมีผลตรวจเป็นบวก หรือติดเชื้อโรค COVID-19 จึงได้ดำเนินการนำตัวมารักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์ และได้มีการตรวจหาเชื้อในตัวภรรยาและลูกของผู้ป่วยคนดังกล่าวปรากฏว่าผลตรวจไม่พบการติดเชื้อ แต่ก็จะต้องทำการกักตัวอยู่ในบ้าน และจะมีการตรวจซ้ำอีกครั้ง

     ทั้งนี้จากรายงานข่าวของการพบผู้ป่วยโรค COVID-19 คนที่ 41 ของจังหวัดเชียงใหม่นั้น พบว่าเมื่อผู้ป่วยและครอบครัวเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่นั้น เป็นการเดินทาง มาโดยรถยนต์ส่วนตัว ผู้ป่วยอยู่ในรถ ส่วนภรรยาเป็นผู้ดำเนินการด้านเอกสารตามด่านที่จังหวัดภูเก็ต และแวะพักที่ปั้มน้ำมันในจังหวัดนครปฐม  และในช่วงวันที่ 2-13 พ.ค.63 ได้ออกจากบ้านไปซื้ออาหารมารับประทานที่บ้านโดยภรรยาเป็นคนลงไปซื้อ ส่วนผู้ป่วยนั่งอยู่ในรถ และในวันที่ 13 พ.ค.63 ทาง อสม.จึงได้ตรวจพบว่าผู้ป่วยติดเชื้อโรค COVID-19 ทั้งนี้จากการตรวจสอบอาการพบว่าผู้ป่วยคนดังกล่าวนั้น มีอาการป่วย โดยมีน้ำมูกเพียงเล็กน้อย น้ำลายเหนียว ไม่มีไอ ไม่มีไข้ ได้กลิ่นและรับรสปกติ   และขณะนี้มีผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรงคือภรรยาและบุตร และไม่มีผู้สัมผัสใกล้ชิดในชุมชน และขณะนี้ผู้ป่วยถูกนำไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนครพิงค์ ส่วนภรรยาและลูกให้กักตัวอยู่ที่บ้าน 14 วันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

     ทั้งนี้หลังจากทีการพบผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ให้ความสนใจในเรื่องนี้เป็นอันมาก โดยเฉพาะเรื่องของมาตรการผ่อนคลายต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่ว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรเมื่อมีการพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ในเรื่องดังกล่าว นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงใหม่เปิดเผยว่า จากการประเมินเบื้องต้น ยังเชื่อว่าจังหวัดเชียงใหม่ยังสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ เพราะไม่มีการพบผู้ติดเชื้อยืนยันรายใหม่มากว่า 30 วัน แล้ว และผู้ติดเชื้อรายใหม่นี้เดินทางมาจากต่างจังหวัดที่เป็นจังหวัดที่มีการแพร่ระบาด และยังอยู่ในช่วงระยะเวลา 14 วันของการกักตัว

     ส่วนมาตรการผ่อนปรนนั้นก็ยังคงให้ใช้มาตรการผ่อนปรนที่ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ผ่อนปรนในระยะแรกต่อไป และขอความร่วมมือจากประชาชน ให้ปฏิบัติตนตามมาตรการจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. และมาตรการจากทางกระทรวงสาธารณสุข ทั้งการสวมใส่หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม และการล้างมือบ่อย ๆ พร้อมขอให้สังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด หากพบอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันที ส่วนการผ่อนปรนในระยะที่ 2 จะขึ้นอยู่กับกระบวนการสอบสวนโรค และขึ้นอยู่กับแนวทางที่กำหนดโดย  ศบค. จากส่วนกลาง ซึ่งขณะนี้เรียกได้ว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้เปลี่ยนจากจังหวัดที่ไม่มีการติดเชื้อมา 34 วัน กลายเป็นจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อแล้ว ซึ่งเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเป็นการนำเข้าเชื้อจากภายนอก

     

      สำหรับการตรวจคัดกรอง ผู้ที่จะเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกจะเป็นผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่ปลอดภัย ให้ปฏิบัติตามการป้องกันตนเอง new normal ได้ ส่วนกลุ่มที่สอง เป็นจังหวัดที่พบผู้ป่วยในระยะ 28 วัน ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข จะต้องกักตัว 14 วัน ถ้ามีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ผ่อนปรนให้กักตัวที่บ้านได้ ภายใต้การดูแลกรรมการหมู่บ้าน ถ้ามาจากต่างจังหวัดให้เข้า Home Quarantine ของทางจังหวัดต่อไป

       ทั้งนี้ปัจจุบัน จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ที่ไปทำงานภูเก็ต 207 คน  แจ้งความจำนงเดินทางกลับจังหวัดเชียงใหม่ 112 คน และเดินทางไปที่อื่นก่อน 95 คน และมีผู้เดินทางกลับมายังจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 149 คนโดยทีมสอบสวนโรคได้ไปเก็บตัวอย่างเพื่อนำไปตรวจหาเชื้อ 131 คนรวมผู้ติดเชื้อรายใหม่นี้ด้วย  โดย  พบเชื้อ 1 คน ไม่พบเชื้อ  106 คน   อีก 24คน รอผลตรวจ และอีก 19 คนกำลังดำเนินการเพื่อขอนำสารคัดหลั่งหรือน้ำลายไปตรวจ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here