ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำทีมขยายผลปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” พร้อมส่งมอบผลผลิต ผักสวนครัว ช่วยเหลือเด็กยากไร้ ในกิจกรรม “ตัดผัก ปลูกฮัก แบ่งปั๋น” (ข่าว ปชส.ชม.)

     15 พ.ค. 63  นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันตัดผักแปลงเดิม และเติมผักแปลงใหม่ พร้อมส่งมอบผลผลิตผักสวนครัว ให้แก่เด็กยากไร้ ในกิจกรรม “ตัดผัก ปลูกฮัก แบ่งปั๋น” ตามปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ภายใต้ชื่อ 1 ครัวเรือน 1 แปลงผัก 1 เสวียน สร้างความมั่นคงทางอาหาร และลดหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมขึ้น เพื่อนำผลผลิตผักสวนครัวส่งมอบให้แก่เด็กนักเรียนประจำ ที่โรงเรียนวัดดอนจั่น อำเภอเมืองเชียงใหม่

     สำหรับการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” เป็นแนวคิดของ กรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการลดรายจ่ายของประชาชนในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และส่งเสริมแหล่งอาหารในครัวเรือน โดยเน้นการพึ่งตนเอง และความสามัคคีของคนในชุมชน ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา

     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึง นโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่เห็นความสำคัญของโครงการนี้ โดยเน้นให้ ผู้นำต้องทำก่อน โดยเฉพาะการเป็นตัวอย่าง เรื่องการทำแปลงผักสวนครัวไว้ในบ้าน เพื่อเป็นตู้เย็นข้างบ้าน ทำให้ได้กินผักที่ปลอดโรค ปลอดภัย และปลอดสาร  ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ประสบปัญหาการเผาเศษไม้ ใบหญ้า เพื่อการเกษตร ดังนั้น จึงคิดริเริ่มการจัดทำเสวียน เพื่อจัดเก็บใบไม้ เศษวัสดุทางการเกษตร เพื่อนำมาใช้ทำปุ๋ยสดในครัวเรือน และถือเป็นการต่อยอดโครงการจาก 1 ครัวเรือน 1 แปลงผัก เป็น 1 ครัวเรือน 1 แปลงผัก 1 เสวียน ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารแล้ว ยังเป็นการลดหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here