ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจตามแผนการตรวจสถานที่ผ่อนปรน ระยะที่ 2 จาก COVID-19

0
111

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจ สถานีขนส่ง สถานีรถไฟและห้างสรรพสินค้า ตรวจสอบความถูกต้อง ตามแผนการตรวจสถานที่ผ่อนปรน ระยะที่ 2 เบื้องต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

     17 พ.ค. 63  นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของสถานีขนส่งอาเขต  และสถานีรถไฟจังหวัดเชียงใหม่ ตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2   ทั้งนี้จากการตรวจสอบที่สถานีขนส่งอาเขตนั้น นางวราภรณ์ วรพงศธร. ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้ชี้แจงกับทางคณะผู้ว่าราชการจังหัดเชียงใหม่ว่า ทางสำนักงานขนสังจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค Covid-19  ณ. สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 – 3 อย่างเข้มงวด  โดยมีการ การวัดอุณหภูมิผู้โดยสาร การรักษาระยะห่าง ควบคุมการใช้หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด  จัดเตรียมแอลกอฮอล์เพื่อทำความสะอาด และให้ผู้โดยสารต้อง กรอกแบบฟอร์มข้อมูลผู้โดยสาร(ต.8 คค)และสแกน QR code และกำชับให้ ผู้ประกอบการและผู้โดยสารต้องปฏิบัติตามประกาศกรมฯฉบับลงวันที่ 3 พ.ค. 63

     ในขณะที่บริเวณสถานีรถไฟเชียงใหม่ นั้นก็ ได้ดำเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือมาตรการ Social Distancing พร้อมทั้งมีมาตรการคัดกรองผู้โดยสารทุกคนก่อนการเดินทาง รวมถึงตรวจคัดกรองพนักงานขับรถและผู้ประจำรถ ต้องให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่มีการสัมผัสพื้นผิวต่างๆ ในที่สาธารณะ

     นอกจากนี้แล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะได้เดินทางไปตรวจความเรียบร้อยของห้างสรรพสินค้าที่เปิดให้บริการเป็นวันแรก พบว่ามีประชาชนเข้าไปใช้บริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยแต่ละที่ได้เตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี ตั้งแต่ก่อนเข้าห้าง ทุกคนที่จะเข้ามาใช้บริการห้างฯ จะต้องใส่หน้ากากทุกคน มีการตรวจวัดไข้ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าห้างฯ สำหรับผู้ให้บริการหรือผู้ประกอบการ ต้องเน้นในเรื่องการรักษาความสะอาด ต้องมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือหน้าร้าน สวมใส่หน้ากากอนามัยและผ้ากันเปื้อน มีหมวกคลุมผม มีฉากกั้นใส ระหว่างลูกค้ากับผู้ให้บริการ ตลอดจน การเว้นระยะห่าง ต้องมีเส้นกำกับการต่อคิวซื้อของ หรือทำธุระกรรมต่างๆ ด้วย

     ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำชับผู้ให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารและห้างสรรพสินค้าทุกแห่ง ให้ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการการป้องกันและควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดโรค  COVID-19 ของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here