โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยขานรับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จัดฝึกซ้อมจุดคัดกรองโรคโควิด-19 ก่อนวันเปิดภาคเรียนแรกวันที่ 1 ก.ค.นี้  พร้อมจัดหาเครื่องเทอร์โมสแกนอำนวยความสะดวกในการตรวจวัดอุณหภูมินักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน

                29 มิ.ย. 63  จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 ก.ค. 63 นี้ และกำหนดให้สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ทุกแห่งจัดทำแผนมาตรการป้องกันและรองรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  มีมาตรการรองรับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพทย์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค.และประกาศของคณะ กรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

     ดังนั้น ในวันที่ 28 มิ.ย. 63 นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ จึงได้จัดการซักซ้อม มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยก่อนวันเปิดเทอมในวันที่ 1 ก.ค. 63 นี้ โดยเฉพาะในจัดคัดกรองก่อนเข้ามาในโรงเรียน โดยจะจัดให้มีทางเข้าออกโรงเรียนเพียงทางเดียว นักเรียนและบุคลากรที่จะเข้ามาในโรงเรียนจะต้องสวมหน้ากากอนามัย และลงทะเบียนผ่าน Application ไทยชนะ  และทางโรงเรียนได้เตรียมจุดสำหรับล้างมือ และแอลกอฮอล์เจล ให้ทำความสะอาด และต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ โดยทางโรงเรียนได้จัดเตรียมเครื่องเทอร์โมสแกน ไว้จำนวน 2 เครื่องเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ และเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิโดยใช้มือวัดอีกจำนวนหนึ่งเพื่อให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนและบุคคลากร

     นอกจากนี้แล้วภายในโรงเรียนก็มีการจัดเตรียมจุดสำหรับล้างมือ  กระจายไปทุกจุดทั่วโรงเรียน และมีการจัดเตรียมหน้ากากอนามัยอีก 15,000 ชิ้น เพื่อสำรองไว้ให้นักเรียนที่อาจจะลืมเอามาหน้าทำหายในระหว่างที่อยู่ในโรงเรียน

      ด้านการจัดการเรียนการสอนนั้น เนื่องจากนักเรียนยุพราชวิทยาลัยมีจำนวนกว่า 3 พันคน ดังนั้นเพื่อป้องกันการแออัดของนักเรียนทางโรงเรียนจึงจัดการเรียนการสอน โดยแบ่งให้นักเรียนสลับวันการมาเรียน โดยแบ่ง 2 กลุ่ม โดยจะสลับการเรียนเป็น  2 วัน กับ 3 วัน ทำให้ในแต่ละวันจะมีนักเรียนมาโรงเรียนเพียงวันละ 1,600 คนเท่านั้น  และทางโรงเรียนได้งดการจัดกิจกรรมกลางแจ้งหรือกิจกรรมที่จะให้นักเรียนมารวมตัวกันทุกกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อีกด้วย

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here