สายการบินในประเทศเพิ่มเที่ยวบินมาเชียงใหม่ในเดือนกรกฎาคม แต่ยังไม่มีเที่ยวบินมาจากต่างประเทศ

0
51

        ท่าอากาศยานเชียงใหม่เผย เดือนกรกฎาคมนี้สายการบินต่างๆในประเทศ เพิ่มเที่ยวบินมาเชียงใหม่ คาดมีผู้โดยสารเพิ่ม 50% แต่ยังไม่มีสายการบินมาจากต่างประเทศ และย้ำมาตรการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในเดือนกรกฎาคม 2563 สายการบินต่างๆ ที่ให้บริการภายในประเทศได้เพิ่มจำนวนเที่ยวบินมากขึ้นเฉลี่ยวันละ 68 เที่ยวบิน จากเดิมในเดือนมิถุนายน 2563 ที่ทำการบินเพียงวันละ 40 เที่ยวบิน ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้มีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 จากเดิมเฉลี่ยวันละ 4-5 พันคน โดยยังคงให้บริการเฉพาะเส้นทางการบินภายในประเทศ และทางท่าอากาศยานเชียงใหม่โดยยังคงให้บริการเฉพาะเส้นทางการบินภายในประเทศเท่านั้น โดยจะมีการเพิ่มจำนวนเที่ยวบินในเส้นทางหลักคือ เชียงใหม่-กรุงเทพ หลายช่วงเวลามากขึ้น และเปิดเส้นทางการบินข้ามภาคหลายเส้นทาง ได้แก่ เชียงใหม่-อู่ตะเภา, เชียงใหม่-หาดใหญ่, เชียงใหม่-อุบลราชธานี และเชียงใหม่-อุดรธานี

      ทั้งนี้นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่าถึงแม้จำนวนผู้โดยสารจะเพิ่มขึ้น แต่ทางท่าอากาศยานเชียงใหม่ก็ยังคงปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัย,Social Distancing, การทำความสะอาดพื้นที่ให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งการให้บริการเจลและแอลกอฮอล์ ขณะเดียวกันก็รักษามาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ และความปลอดภัยด้านการบิน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากหน่วยงานด้านความมั่นคงที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในการตระเวนตรวจความเรียบร้อยภายในอาคารผู้โดยสารและบริเวณโดยรอบท่าอากาศยาน รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากสายการบินในการช่วยเก็บสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ในเขตการบินที่จะมีผลต่ออากาศยาน (Foreign Object Damage : FOD) ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการทั้งในด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านการบิน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here