กองกำลังผาเมืองเพิ่มมาตรการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง สกัดโควิด-19

0
114

กองกำลังผาเมือง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19

       7 ก.ค. 63  หลังจากที่พบการลักลอบ  หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งส่งผลให้เกิดความวิตกกังวลว่าแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองนั้นอาจจะเป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 อาจแฝงมากับแรงงานต่างด้าวดังกล่าว

       ในเรื่องดังกล่าว พล.ต.ถนัดพล   โกศัยเสวี ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เปิดเผยว่า  ทาง กองกำลังผาเมือง ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย เพิ่มมาตรการเข้มข้นในการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยมีการติดตั้งไฟส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ในช่องทางที่ล่อแหลม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จำนวน 17 จุด ทำเครื่องกีดขวาง และปรับปรุงลวดหนาม บริเวณช่องทาง ท่าข้าม ตามธรรมชาติ พร้อมกับเพิ่มเติมกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร จำนวน 22 ชุดปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มความถี่ในการ ลาดตระเวนเฝ้าตรวจ ตามช่องทาง/ท่าข้ามที่ล่อแหลม และการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดตามเส้นทางตามแนวชายแดน

    นอกจากนี้แล้ว พล.ต.ถนัดพล   โกศัยเสวี ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง กล่าวด้วยว่าทางกองกำลังผาเมืองยังได้ทำ การประชาสัมพันธ์กับผู้นำชุมชนตามแนวชายแดน ในการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ทั้งการแจ้งเบาะแส และการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และประสานไปยังประเทศเมียนมาร์ผ่านคณะกรรมชายแดนส่วนท้องถิ่น หรือ TBC ในการให้ความร่วมมือในการสกัดกั้นแรงงานดังกล่าว

     ทั้งนี้ในห้วง 18 เมษายนเป็นต้นมา กองกำลังผาเมือง ได้จับกุมแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามา  ตามช่องทาง/ท่าข้ามธรรมชาติ จำนวน 28 ครั้ง ผู้ต้องหา 95 คน ซึ่งหน่วยได้ร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนแม่สายในการคัดกรอง ก่อนที่จะผลักดันกลับประเทศต้นทาง  ตามกระบวนการของตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดเชียงราย

      สำหรับกองกำลังผาเมืองเป็นกำลังป้องกันชายแดนรับผิดชอบพื้นที่ตั้งแต่รอยต่อ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กับจังหวัดเชียงใหม่ จนถึงรอยต่อ จังหวัดพิษณุโลก กับจังหวัดเลย ครอบคลุมพื้นที่ชายแดน ของ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดเชียงราย, จังหวัดพะเยา, จังหวัดน่าน, จังหวัดอุตรดิตถ์ และ จังหวัดพิษณุโลก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here