กองกำลังผาเมืองจัดชุดปฏิบัติการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเขตแนวชายแดน จว.เชียงใหม่ และ จว.เชียงราย

     พล.ต.ถนัดพล   โกศัยเสวี ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองเปิดเผยว่า ปัจจุบันเริ่มมีการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวมากขึ้นหลังจากที่รัฐบาลมีมาตรการผ่อนคลายเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ดังนั้นจึงได้ มอบหมายให้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพลลาดตระเวนเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันการลับลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง อ.เชียงดาว, อ.ฝาง จว.เชียงใหม่ และ อ.แม่สาย จว.เชียงราย

       ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองกล่าวว่า การเพิ่มมาตรการครั้งนี้ ทางกองกำลังผาเมืองจะใช้อากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน บินลาดตระเวนในช่องทาง/ท่าข้ามธรรมชาติที่ล่อแหลม, การตรวจการด้วยระบบกล้องวงจรปิด (CCTV), การจัดกำลังลาดตระเวนเฝ้าตรวจ และการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดกั้น ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ, ฝ่ายปกครอง และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน พร้อมทั้งวางสิ่งกีดขวางปิดกั้นช่องทางตามธรรมชาติ บริเวณตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา เพื่อป้องกันการลักลอบเข้ามาของแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่รับผิดชอบโดยต่อเนื่อง ทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นขบวนการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยทหารในพื้นที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อร่วมกันในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิต 19 ตามแนวชายแดน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here