ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือตรวจเข้มป้องกันลักลอบขนยาเสพติดทางรถไฟ

0
50

ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ร่วมกับ ป.ป.ส.ภาค 5 บูรณาการหน่วยงานด้านปราบปรามยาเสพติดตรวจสอบการขนส่งโลจิสติกส์ทางรถไฟ ป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดผ่านทางรถไฟ

17 ก.ค. 63 พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ มอบหมายให้พลตรี บุญยืน อินกว่าง รองแม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการ  ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เป็นประธานการเปิด การตรวจสอบการขนส่งโลจิสติกส์ทางรถไฟขบวนรถไฟหมายเลข 58 (เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ) ขบวนรถไฟหมายเลข 52 (เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ) ออกจาก สถานีรถไฟเชียงใหม่ โดยได้ดำเนินการ ตรวจสิ่งผิดกฎหมายยาเสพติด บนรถไฟ เพื่อสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด ในระบบโลจิสติกส์ ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเป็นการยกระดับการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดกำหนดแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ ที่สั่งการให้หน่วยป้องกันชายแดนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการ หนึ่งในมาตรการที่สำคัญในการดำเนินการต่อสถานประกอบการโลจิสติกส์การตรวจสอบครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติด ผ่านระบบขนส่งโลจิกส์ติกส์ ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการลำเลียง โดยใช้การขนส่งทางรถไฟ

ทั้งนี้ที่ผ่านมา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 30 มิถุนายน ที่ผ่านมา ได้ทำการตรวจสถานประกอบการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (Logistics) ไปแล้ว จำนวน 280 แห่ง เป็นสถานประกอบการโลจิกส์ติกส์ในจังหวัด เชียงใหม่ 120 แห่ง จังหวัดเชียงราย 99  แห่ง จังหวัดพะเยา 27 แห่ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 9   แห่งจังหวัดลำพูน 2   แห่ง จังหวัด ลำปาง 13  แห่ง และจังหวัดแพร่ 10 แห่ง โดยขณะนี้ยังไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here