รองแม่ทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่สังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกิน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ปีนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

      27 ก.ค. 63 พลตรี จิรเดช   กมลเพ็ชร  รองแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย พล.ต.สืบสกุล  บัวระวงค์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ลงพื้นที่สังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอหางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

      ทั้งนี้ ปี 2563 มณฑลทหารบกที่ 33มีจำนวนผู้เข้ารับการตรวจเลือก  15,607  นาย ขณะที่จำนวนทหารที่ต้องการในพื้นที่  3 จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงใหม่ จ.ลำพูน และ จ.แม่ฮ่องสอน มีจำนวน 2,719  นาย  โดยในพื้นที่อำเภอหางดงมีผู้สมัครใจเข้ารับราชการ  ตั้งแต่ 26 มิ.ย. –  22 ก.ค. 63 จำนวน 30 นาย  โดยมีผู้จับฉลากในวันนี้ จำนวน 32 นาย

                      รองแม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า พล.ท.ฉลองชัย   ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 กำหนดให้มีการตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2563 ทุกพื้นที่ เพื่ออำนวยการ ควบคุม กำกับดูแล และรับทราบปัญหาการดำเนินการตรวจเลือก ฯให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้กองทัพภาคที่ 3 กำหนดทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2563 ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3 ทั้ง 17 จังหวัด 196 อำเภอ ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม ถึง วันที่ 5 สิงหาคม 2563 โดยจะมีทหารกองเกินเข้าประจำการของกองทัพภาคที่ 3 ในปี 2563 จำนวนทั้งหมด  14,965 นาย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here