มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จัดพิธี ปลูกป่า สืบชะตา ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปล่อยกล้วยไม้ไทย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

    11 ส.ค. 63   รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี ปลูกป่า สืบชะตาปลา ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปล่อยกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางฟาร์มมหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ดำเนินการ  โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน กลุ่มผู้นำชุมชน  ชาวบ้านในชุมชน รวมถึงคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และยังได้รับเกียรติจาก นายศิวะ  ธมิกานนท์  นายอำเภอสันทราย  เจ้าภาคินัย  ณ เชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรม จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมพิธี  ณ  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่ายแทนคุณ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

    กิจกรรมในครั้งนี้ มีการปลูกป่าจำนวน 1,000 ต้น  กิจกรรมสืบชะตาปลาและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 30,000 ตัว การปล่อยพันธุ์กล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ จำนวน 500 ต้น  ซึ่งเป็นการสร้างต้นแบบการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมสู่ระบบนิเวศด้วยชุมชนและรณรงค์ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ ดิน น้ำ  และป่าไม้ในจังหวัดเชียงใหม่

    โอกาสนี้ ได้มีพิธีเปิดนิทรรศการ “รักษ์ ดิน น้ำ ป่า ศาสตร์พระราชา ป่าบ้านโปง”  ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ ศาสตร์พระราชา ด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า โดยการ ป้องป้อง ปกปักษ์ ฟื้นฟู ป่าไม้  นิทรรศการได้นำเสนอประวัติความเป็นมา ของโครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  กิจกรรมการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับชุมชนบ้านโปง และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนถึงการแสดงมีผลการดำเนินงานของโครงการ ทำให้มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ จนได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวและรางวัลอื่นๆ  รวมถึงมีตัวอย่างพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ รวบรวมจัดแสดงให้ผู้มาเยี่ยมและเรียนรู้  อีกด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here