กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดศูนย์เด็กเล็ก เดย์แคร์ ไนท์แคร์ ที่เชียงใหม่

0
631

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดศูนย์เด็กเล็ก เดย์แคร์ ไนท์แคร์ ดูแลบุตรของแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องทำงานและไม่มีเวลาดูแลลูก เป็นโครงการนำร่องเพื่อนำไปปฏิบัติต่อในจังหวัดอื่น

     14 ส.ค. 63 นางจิราพร เชาว์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการเตรียมตั้งศูนย์เด็กเล็ก เดย์แคร์ ไนท์แคร์ หรือ เฮือนอุ่นใจ๋ ที่ บ้านพักเด็กและครอบครัว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะเป็นแห่งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่และเป็นโครงการนำร่องเพื่อนำไปปฏิบัติในจังหวัดอื่นๆต่อไป

     ทั้งนี้การตั้งศูนย์เด็กเล็ก เดย์แคร์ ไนท์แคร์ หรือ เฮือนอุ่นใจ๋  กล่าวว่า เป็นดำริของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นาย จุติ ไกรฤกษ์  ที่พบว่าประชาชนจำนวนมากที่ต้องการประกอบอาชีพ แต่ติดปัญหาเรื่องการเลี้ยงดูลูกอ่อนที่ไม่มีใครดูแล ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้   ดังนั้นหากสามารถหาสถานที่ดูแลเด็กได้ ก็จะช่วยได้หลายชีวิตในครอบครัว และเด็กจะได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพและถูกหลักของกระทรวงสาธารณสุข ในขณะที่ แม่จะสามารถไปทำงานหาเลี้ยงชีพได้ โดยจะมีคนเลี้ยงเด็กแทนในช่วงที่คุณแม่ไปทำงาน ซึ่งจะมีทั้งคนทำงานภาคกลางคืน อาทิ ร้านอาหาร โรงแรม ผับ และบาร์ เป็นต้น โดยจะจัดตั้งศูนย์ฯนำร่องแห่งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ เพราะมีความพร้อมทางศักยภาพในการดูแลเด็ก และ จะมีการขยายศูนย์ฯ ต่อไปยังจังหวัดอื่นๆอาทิ พัทยา ,ภูเก็ต,กรุงเทพ ต่อไป

     นางจิราพร เชาว์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีแม่เลี้ยงเดี่ยวที่หย่าขาดกับสามี หรือ สามีเสียชีวิต และต้องออกไปทำงานและทิ้งลูกอยู่บ้านหรือต้องฝากคนอื่นเลี้ยง  จำนวนทั้งสิ้น 926 คน และที่ผ่านมาพบว่าเกิดปัญหาเนื่องจากไม่มีใครดูแลลูกทำให้เด็กต้องถูกทิ้งไว้ให้อยู่คนเดียวหรือฝากเลี้ยงกับคนอื่นซึ่งอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ เช่นการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ ดังนั้นการจัดตั้งโดยศูนย์เด็กเล็ก เดย์แคร์ ไนท์แคร์ หรือ เฮือนอุ่นใจ๋ ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือแม่เลี้ยงเดี่ยวและเด็กเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาสังคมได้เป็นอย่างดี และขณะนี้เริ่มมีแม่เลี้ยงเดี่ยวที่จะนำลูกมาให้ศูนย์เด็กเล็ก เดย์แคร์ ไนท์แคร์ หรือ เฮือนอุ่นใจ๋ ดูแลแล้วจำนวนหนึ่ง ซึ่งนางจิราพร เชาว์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า นอกจากจะช่วยดูและเด็กแล้ว ขณะนี้ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ยังได้มีกิจกรรมในการอบรมส่งเสริมอาชีพ และมอบทุนในการประกอบอาชีพกับแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ประสบปัญหาในช่วงที่เกิดการระบาดของโรควิด-19 นี้ด้วย

       สำหรับศูนย์เด็กเล็ก เดย์แคร์ ไนท์แคร์ หรือ เฮือนอุ่นใจ๋ นี้จะเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 ส.ค. 63 นี้ โดยจะมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาเป็นประธานในการเปิดศูนย์ดังกล่าว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here