รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำทีมนำเสนอข้อมูลและความพร้อมการรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย ลุ้นรับเป็นเจ้าภาพแข่งกับอีก 3 จังหวัด

       10 ก.ย. 63 นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ นายมนตรี หาญใจ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ผศ.ชัยพร แก้ววิวัฒน์ เลขาธิการสมาคมกีฬาฯ นายสงศักดิ์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผ.อ.กกท. เชียงใหม่ และคณะ ได้เข้าร่วมการนำเสนอข้อมูลและความพร้อมการรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร โดยได้รับมอบหมายจาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ให้เดินทางมานำเสนอข้อมูลและความพร้อมการรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครเจียงใหม่เกมส์” (พ.ศ. 2565) และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 (พ.ศ. 2565) ครั้งที่ 2/2563 ภายใต้คำขวัญ “นครเจียงใหม่เกมส์ กีฬาสร้างมิตร สปิริตสร้างชาติ”

     สำหรับการนำเสนอข้อมูลและความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่ 38 นี้ และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 เป็นการนำเสนอข้อมูลทั้งหมดให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยพิจารณา พร้อมๆกับอีก 3 จังหวัดคือ นครสวรรค์ ราชบุรี และเพชรบูรณ์ ที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพเช่นเดียวกัน โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการรับฟังข้อมูล

    ซึ่งในการนำเสนอข้อมูลและความพร้อมการรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอถึงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพที่ดี ซึ่งจะมีการดูแล กำกับ ควบคุม ช่วยเหลือนักกีฬา และผู้เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 2 รายการแข่งขันจากทั่วประเทศรวม 77 จังหวัด ตลอดจนความพร้อมตามมาตรการควบคุมความปลอดภัยด้านสุขภาพและรูปแบบการดำเนินการแบบวิถีใหม่ (New Normal) พร้อมกับแนวทางขับเคลื่อนนโยบายที่จะสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพภายใต้การกำกับของคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และความร่วมมือจากภาคส่วนอื่น ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้วางไว้

    ทั้งนี้ในการพิจารณาการที่จะให้จังหวัดใดเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 นั้น ยังจะต้องรอขั้นตอนในการที่ทางการกีฬาแห่งประเทศไทย ส่งทีมเจ้าหน้าที่ไปสำรวจความพร้อมของแต่ละจังหวัดในพื้นที่จริงอีกครั้ง และจึงจะประกาศว่าจังหวัดใดจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here