ม. แม่โจ้จัดฝึกอบรมเสวนา การผลิตกัญชาอินทรีย์ระดับอุตสาหกรรมเพื่อการแพทย์ การผลิตกัญชง(เฮมส์) เชิงพานิชย์ในระดับอุตสาหกรรมเพื่อถ่ายความรู้และเทคนิคให้กับกลุ่มผู้สนใจ มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 180 คน รับความรู้อัพเดทข้อมูลกัญชาและกัญชงที่แท้จริงในปัจจุบัน

    10 ต.ค. 63  ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี จัดการฝึกอบรมเสวนา การผลิตกัญชาอินทรีย์ระดับอุตสาหกรรมเพื่อการแพทย์ การผลิตกัญชง (เฮมส์) เชิงพานิชย์ในระดับอุตสาหกรรม โดยมีผู้ที่สนใจในกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 180 คน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

    ศ.ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้รับผิดชอบในโครงการนี้กล่าวว่า การเปิดการอบรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิค การบริหารจัดการการปลูกพืชกัญชาและกัญชง เพื่อประโยชน์ในการแปรรูป ทั้งในระดับโรงเรือนขนาดเล็กไปจนถึงระดับการปลุกเชิงอุตสาหกรรม และแนวทางการขอรับใบอนุญาตปลูกกัญชาและกัญชง รวมถึงการอัพเดทข้อมูลที่ถูกต้องของกัญชาและกัญชงให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับทราบข้อมูลที่แท้จริงในปัจจุบันและไม่ถูกหลอกลวงเนื่องจากปัจจุบันมีผู้สนใจในเรื่องกัญชาและกัญชง(เฮมส์) เป็นจำนวนมาก และมักจะมีการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือหลอกลวงผู้ที่สนใจอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะในเรื่องกฎหมาย งานวิจัย และการขอใบอนุญาต ต่างๆ

       ทั้งนี้ ศ.ดร.อานัฐ ตันโช กล่าวด้วยว่าผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จะมาจากหลากหลายหน่วยงาน ทั้งจากนักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย เอกชน วิสาหกิจชุมชน เกษตรกรที่อยากจะลงทุนในการปลูกกัญชง(เฮมส์) รวมถึงผู้อยากจะลงทุนในการปลูกหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์กัญชาเช่นการผลิตน้ำมันกัฐชา และผลิตภัณฑ์จากกัญชง(เฮมส์)

      ส่วนในด้านการที่จะมีการอนุญาตให้มีการปลูกกัญชาโดยถูกกฎหมายนั้นศ.ดร.อานัฐ ตันโช กล่าวว่า ปัจจุบันนี้มีหลายหน่วยงานที่สามารถปลูกกัญชาและกัญชง(เฮมส์) ได้แล้ว รวมถึงผู้ป่วยที่มีใบอนุญาตให้ปลูกกัญชา และมหาวิทยาลัยต่างๆกว่า 20 มหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุญาตให้ทำการวิจัย การสกัดน้ำมันกัญชาและการปลูกกัญชาและกัญชง(เฮมส์) ซึ่งต่อไปก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าจะมีทิศทางไปทางใด

    สำหรับการจัดการฝึกอบรมเสวนา การผลิตกัญชาอินทรีย์ระดับอุตสาหกรรมเพื่อการแพทย์ การผลิตกัญชง (เฮมส์) เชิงพานิชย์ในระดับอุตสาหกรรม ก็จะมีการเสวนาเรื่อง ทิศทางการส่งเสริมและแนวคิดทางการตลาดพืชกัญชง(เฮมส์)และกัญชาในประเทศไทยในระดับอุตสาหกรรม ด้วย โดย มีผู้ร่วมเสวนาที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดในวงการกัญชาและกัญชง(เฮมส์) มาร่วมเสวนา รวมไปถึงการศึกษาดูงานในโรงปลูกกัญชาระดับอินทรีย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วย

DCIM100MEDIADJI_0124.JPG

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here