กกท. ประชุมซักซ้อมเตรียมจัดการแข่งขันวิ่งเทรล ระดับโลก Thailand By UTMB 2020 ที่ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 30 ต.ค. – 1 พ.ย. 63 เป็นรายการใหญ่ที่ได้รับการรับรองจาก UTMB® ให้เป็น 1 ใน 6 สนามวิ่งเทรลโลก

     9 ต.ค. 63  ที่หอประชุมอาคารที่พักนักกีฬา สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี นายณัฐวุฒิ  เรืองเวส  รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่. ร่วมเป็นประธานในการประชุมหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการการแข่งขันวิ่งเทรล จังหวัดเชียงใหม่ ในรายการ Thailand By UTMB 2020 ที่ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 ต.ค. – 1 พ.ย. 63 รายการแข่งขันที่มีเส้นทางวิ่งรอบดอยอินทนนท์ ดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย ซึ่งการแข่งขัน Thailand By UTMB ในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่ได้เป็น 1 ใน 6 สนามซีรีย์ของ UTMB® การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าของและผู้จัดการแข่งขัน

       นายณัฐวุฒิ  เรืองเวส  รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่า การจัดการแข่งขันวิ่งรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่เกี่ยวกับ Sport Tourism ที่จะสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศโดยการจัดการแข่งขันกีฬา ถึงแม้ว่าปัจจุบันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของโรคโควิด-19  นักกีฬาระดับโลกหลายคนไม่สามารถเดินทางมาร่วมแข่งขันได้ แต่ก็ยังมีนักกีฬาวิ่งเทรลระดับโลกอีกหลายคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและสามารถมาร่วมแข่งขันได้

     สำหรับการแข่งขันวิ่งเทรล จังหวัดเชียงใหม่ ในรายการ Thailand By UTMB 2020 ที่ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่แต่ละการแข่งขันเป็นแบบการวิ่งแบบต่อเนื่องในหนึ่งช่วง (single stage) โดยไม่กำหนดความเร็วในการวิ่ง แต่จะต้องวิ่งภายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น โดยแบ่งระยะวิ่งดังนี้

                อินทนนท์ 6 : ระยะทางประมาณ 175 กิโลเมตร ความสูงสะสมประมาณ 7,800 เมตร เริ่มจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นการแข่งขันแบบมีการให้ความช่วยเหลือบางส่วน (semi-autonomy) ในเวลามากที่สุด 48 ชั่วโมง (คุณสมบัติ : 4 แต้ม ITRA จาก 1 สนาม; เมื่อวิ่งจบจะได้แต้ม 18 Running Stones/6 แต้ม)

                 อินทนนท์ 5 : ระยะทางประมาณ 119 กิโลเมตร ความสูงสะสมประมาณ 5,400 เมตร เมตร เริ่มจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นการแข่งขันแบบมีการให้ความช่วยเหลือบางส่วน (semi-autonomy) ในเวลามากที่สุด 30 ชั่วโมง (คุณสมบัติ : 3 แต้ม ITRA จาก 1 สนาม; เมื่อวิ่งจบจะได้แต้ม 15 Running Stones/5 แต้ม)

                  อินทนนท์ 4 : ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ความสูงสะสมประมาณ 4,100 เมตร เมตร เริ่มจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นการแข่งขันแบบมีการให้ความช่วยเหลือบางส่วน (semi-autonomy) ในเวลามากที่สุด 20 ชั่วโมง (คุณสมบัติ : 2 แต้ม ITRA จาก 1 สนาม; เมื่อวิ่งจบจะได้แต้ม 12 Running Stones/4 แต้ม)

                    อินทนนท์ 1 : ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร ความสูงสะสมประมาณ 800 เมตร เมตร เริ่มจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นการแข่งขันแบบไม่มีการให้ความช่วยเหลือบางส่วน (nonsemi-autonomy) ให้เวลามากที่สุด 7 ชั่วโมง (เมื่อวิ่งจบจะได้แต้ม 3 Running Stones/1 แต้ม)

                 อินทนนท์ 10K : ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ความสูงสะสมประมาณ 560 เมตร เริ่มจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นการแข่งขันแบบไม่มีการให้ความช่วยเหลือบางส่วน (nonsemi-autonomy) ให้เวลามากที่สุด 4 ชั่วโมง (ไม่มีแต้ม Running stone )

                  ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์  http://bit.ly/tutmb2020_medcerและดูข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.thailandbyutmb.com/ https://www.facebook.com/THbyUTMB/ หรือติดต่อที่ : info@thailandbyutmb.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here