ศป.บส.ชน.เตรียมจัดทำโครงการ สร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน(Quick Win2) เต็มรูปแบบ บ.อรุโณทัย อ.เชียงดาว จว.ช.ม. หวังสร้างรายได้ลดปัญหาการลักลอบค้ายาในพื้นที่

     16 ต.ค.63  พล.ท. บุญยืน  อินกว่าง มทน.3/ผบ.ศป.บส.ชน., เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือหรือ ศป.บส.ชน.เตรียมจัดทำโครงการ สร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน(Quick Win2) เต็มรูปแบบ ในพื้นที่ บ.อรุโณทัย อ.เชียงดาว จว.ช.ม. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาขีพให้ประชาชนในพื้นที่ เป็นการสร้างรายได้ของชุมชนผ่านการทำเกษตรแบบผสมผสานที่ยั้งยืน โดยนำหลักการ เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ เพื่อเป็นการลดปัญหาการลักลอบค้ายาในพื้นที่อย่างยั่งยืน

   ทั้งนี้ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน(Quick Win2)แห่งนี้จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ครบวงจรที่มีทั้งการทำการเกษตรกรรม ปลูกพืชระยะสั้น ระยะยาว หมุนเวียนตลอดทั้งปี ตลอดจนการทำปศุสัตว์  เป็นต้น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here