กองกำลังผาเมือง นำสุนัขทหาร 23 ตัว  ช่วยตรวจหายาเสพติดตามจุดตรวจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย หวังสกัดกั้นการลักลอบค้ายาเสพติดในพื้นที่ตอนใน

     3 พ.ย. 63  พลตรี นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เปิดเผยว่า  ปัจจุบันกองกำลังผาเมือง นำสุนัขทหารที่ผ่านการฝึกในการตรวจหาสารเสพติด มาใช้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย ทั้งหมด 23 ตัว  โดยปฏิบัติการตามจุดตรวจของฐานปฏิบัติการในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10  ตัวและจังหวัดเชียงราย จำนวน 13 ตัว เพื่อคอยปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือกำลังพลในการตรวจหายาเสพติดตามจุดตรวจของฐานปฏิบัติการเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

     ทั้งนี้การปฏิบัติงานของกำลังผาเมืองด้านการป้องกันชายแดนตามพันธกิจของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ในการเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดน โดยมีการจัดตั้งฐานปฏิบัติการและจุดเฝ้าตรวจชายแดน มุ่งเน้นการลาดตระเวน การซุ่มโจมตี และจัดตั้งด่านตรวจ/จุดตรวจ เพื่อควบคุมเส้นทางการคมนาคม โดยนอกจากการจัดตั้งฐานปฏิบัติการและจุดเฝ้าตรวจชายแดนแล้ว กองกำลังผาเมืองยังมีภารกิจตามแผนงานรักษาความมั่นคงภายใน พื้นที่อำเภอชายแดน ในบทบาทของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 โดยมี การจัดกำลังสายงานรักษาความมั่นคงภายใน ประกอบด้วยชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน จำนวน 21 ชุด และชุดวิทยากรกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง จำนวน 4 ชุด ในการสร้างความเข้มแข็งตามแนวชายแดนอีกด้วย

     พลตรี นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง กล่าวด้วยว่า จุดตรวจบ้านเลาวู ฐานปฏิบัติการบ้านเลาวู กองร้อยทหารม้าที่ 1 อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจุดตรวจหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามกระทำผิดกฎหมาย โดยร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการควบคุมช่องทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกองกำลังผาเมือง หากใช้เส้นทางหมายเลข  1322  จากอำเภอเชียงดาว ที่มีภูเขาสูงชัน สลับซับซ้อน ผ่านเส้นทางดังกล่าวจะพบผู้ช่วย ( สุนัขทหาร) ชื่อดอมเมอร์ พันธุ์ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์ สีดำเข้มปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขะมักเขม้น ในการตรวจตราผู้ผ่านเส้นทาง ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์  ควบคู่กับการปฏิบัติงานของกำลังพลจากกองร้อยทหารม้าที่ 1  ทั้งนี้สุนัขพันธุ์ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์ เป็นสุนัขที่มีประสาทสัมผัสทางจมูกที่ดี นิยมนำมาปฏิบัติงานเพื่อสะกดรอย หรือตรวจสอบสารเสพติด ซึ่งการตรวจหายาเสพติด สุนัขจะต้องฝึกจนมีความชำนาญเป็นพิเศษ ทั้งการฝึกแบบเก่า คือเมื่อเจอสิ่งผิดปกติสุนัขจะคาบสิ่งนั้นมาทันที ส่วนการฝึกแบบใหม่ สุนัขจะนั่งลงที่จุดที่ซุกซ่อนยาเสพติดและส่งเสียงแจ้งผู้บังคับสุนัข  โดยในแต่ละปี ศูนย์การฝึกทหาร สามารถผลิตลูกสุนัขเพื่อใช้งานทางทหารปีละ 180 ตัว และการฝึกสุนัขใช้งานในหน้าที่ต่างๆ ได้คราวละ 60-70 ชุด เพื่อส่งให้กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และตำรวจตระเวนชายแดน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here