3 พ.ย.63 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับทีมงานกล่องดินสอ, มูลนิธิด้วยกันเพื่อคนพิการและสังคม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยพะเยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดงานกิจกรรมเด็กพิการเรียนไหนดี’64 สัญจรภาคเหนือ ในชื่อตอน ปั้นฝันเป็นตัว ณ โรงแรม Green Nimman CMU Residence @UNISERV CMU  โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจุดไฟปั้นฝันให้กับนักเรียนผู้พิการที่กำลังตามหาความฝันของตัวเอง และหาคณะหรือสาขาที่เหมาะสมกับตัวเอง โดยมีนักเรียนผู้พิการจากหลากหลายโรงเรียน อาทิเช่น โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ, โรงเรียนโสตอนุสารสุนทร และโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม

ในช่วงเช้าของงานมีกิจกรรมทอล์ค ชวนน้องปั้นฝัน โดยรุ่นพี่คนพิการ 4 คน ได้แก่ พี่ต๊อด ชาตรี กรวัชนธาดา, พี่ขวัญ สวรรญา สีมา, พี่ฮีโร่ ยอดทิเบต ธรรมสุภาพร และพี่โซคูล พรหมพัฒน์ โซติสิรดานันท์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเรียนรู้จักตนเอง ‘ปั้นฝันเป็นตัว’ เป็นกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมงานได้ค้นหาความถนัดและความชอบของตัวเอง เพื่อประเมินอาชีพและสาขาวิชาที่เหมาะสมกับนักเรียนผู้พิการในแต่ละคน และมีการเชิญตัวแทนมหาวิทยาลัยและสถาบันอาชีวศึกษาแนะนำหลักสูตรเบื้องต้นบนเวที

ในช่วงบ่ายของงานเป็นกิจกรรมนำการทำแฟ้มสะสมผลงานอย่างมีเป้าหมาย โดยครูฟิล์ม พงษกร สมอบ้าน รวมถึงการแนะนำเรื่องบุคลิกภาพและความมั่นใจในการสัมภาษณ์อย่างไรให้ถูกใจกรรมการ โดยครูเพชร พชร วังมี ในช่วงท้ายของงานได้มีการเปิดโอกาสให้นักเรียนพิการที่ต้องการสอบถามเรื่องที่ตนเองสนใจเกี่ยวกับการเรียน และกล่าวปิดงาน โดย นายสมบูรณ์ ชุติวิโรจน์สกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท กล่องดินสอ จำกัด ซึ่งหลังจบงานนักเรียนพิการต่างให้ความสนใจและความร่วมมือเป็นอย่างมากอีกทั้งมีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนและแนวทางการศึกษาต่อเพื่อนำไปเป็นความรู้เพิ่มเติมต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here