จังหวัดเชียงใหม่เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมทำความสะอาดจัดระเบียบเมืองเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว โฟกัสถนนสายสำคัญใน 3 อำเภอ เมืองเชียงใหม่ หางดง และแม่ริม

     5 พ.ย. 63  นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอหางดง นายอำเภอแม่ริม ผู้แทนจาก แขวงทางหลวงเชียงใหม่ทั้ง 3 แขวง ทางหลวงชนบทที่ 10 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ท่าอากาศยานเชียงใหม่ สบอ.16 กองบิน 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โครงการชลประทานเชียงใหม่ อบจ.เชียงใหม่ ทน.เชียงใหม่ ทม.แม่เหียะ ทต.สุเทพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

      

     สำหรับประเด็นการหารือในการประชุมครั้งนี้มีด้วยกัน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ การทำความสะอาดเส้นทางหรือถนนสายสำคัญต่าง ๆ ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองเชียงใหม่ อ.แม่ริม และ อ.หางดง ซึ่งเป็นพื้นที่เขตเมือง ดำเนินการให้เป็นพื้นที่นำร่องตามนโยบายและข้อสั่งการของ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยในแต่ละเส้นทางสำคัญให้หน่วยงานที่รับผิดชอบบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ทำการตัดหญ้า ดูดฝุ่น ล้างถนน ตัดแต่งกิ่งไม้ จัดเก็บขยะ จัดระเบียบป้ายโฆษณาต่าง ๆ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และให้เกิดความสวยงาน พร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนเชียงใหม่

       ทั้งนี้ ถนนสายสำคัญที่เป็นโครงการนำร่องได้แก่ ถนนมหิดล ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ถนนโชตนา ถนนสุเทพ ถนนห้วยแก้ว ถนนศรีวิชัย (ถนนขึ้นดอยสุเทพ) ถนนเลียบคลองชลประทาน ถนนเชียงใหม่-เชียงราย ถนนเชียงใหม่-ฮอด เส้นทางขึ้นวัดพระธาตุดอยคำ เส้นทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม (สะลวง) ซึ่งที่ประชุมได้เพิ่มเติมอีก 4 เส้นทางเพื่อดำเนินการ ได้แก่ ถนนนิมานเหมินทร์ ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง ถนนเชียงใหม่-แม่ออน และถนนเชียงใหม่-ลำพูน

        นอกจากนี้ยังมีประเด็นต่อเนื่องอีก 3 เรื่องได้แก่ การตกแต่งเมืองให้สวยงาม โดยอาศัยแนวถนนสายต่าง ๆ ในการปรับปรังซุ้มเฉลิมพระเกียรติ การจัดสวนหย่อม การทาสีรั้วและอาคารสำคัญๆ การประดับไม้ดอกไม้ประดับบริเวณหน้าสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงบ้านเรือนราษฎร ให้หน้าบ้านน่ามอง อีกประเด็นคือ การจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารต่าง ๆ ที่พาดตามเสาไฟฟ้าริมทาง และการป้องกันการเผาไหม้ริมทาง รวมถึงการจัดการควันจากท่อไอเสียยานยนต์ต่าง ๆ ที่ทำให้ต้นไม้และสิ่งก่อสร้างริมทางเกิดความสกปรก

     

      นายสำเริง กล่าวว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มีนโยบายที่จะให้เมืองเชียงใหม่มีความสวยงาม ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้ช่วยกันคิดร่วมกันว่า ทำอย่างไรจะทำให้ เชียงใหม่สวยงาม โดยในระยะเร่งด่วนนี้ให้ดำเนินการภายในกรอบเวลา วันที่ 1 พ.ย. 63 ถึงวันที่ 28 ก.พ. 64 โดยขอให้เจ้าของพื้นที่คือ แขวงทางหลวงและแขวงทางหลวงชนบท รวมถึงการไฟฟ้า ชลประทาน จัดทำแผนดำเนินการในระยะเร่งด่วนดังกล่าว เพื่อจะใช้ปฏิบัติในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยบูรณาการร่วมกับอำเภอท้องที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่นั้น ๆ แล้วส่งแผนดังกล่าวมายังสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจังหวัดเชียงใหม่จะได้ตรวจสอบเพิ่มเติมในส่วนที่อาจต้องทำเพิ่ม ทั้งนี้ในช่วงการจัดทำแผนดำเนินการงานที่สามารถทำได้ อาทิ การทำความสะอาด การตัดหญ้า หรือจัดการสิ่งที่รกรุงรัง ก็ขอให้ทุกหน่วยงานบุรณาการการทำงานได้เลย โดยให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ 3 อำเภอ ส่งภาพรายงานการดำเนินงานมาให้จังหวัดเชียงใหม่ในทุกวันศุกร์ เพื่อจังหวัดเชียงใหม่จะได้นำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here