รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาคลองแม่ข่า ย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเพื่อให้คลองแม่ข่า กลับมาเป็นคลองที่ใสสะอาดและอุดมสมบูรณ์ดังเดิม

 

     5 พ.ย. 63​  นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ณ บริเวณชุมชนกำแพงงาม​ ริมคลองแม่ข่า อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อดำเนินงานเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดความสกปรกของน้ำเสียจากบ้านเรือนโดยใช้ถังดักไขมัน พร้อมมอบชุดดักไขมันให้กับผู้นำชุมชน เพื่อนำไปใช้สำหรับดักสิ่งสกปรก ก่อนปล่อยน้ำลงสู่ลำคลอง อันเป็นสาเหตุหลักของน้ำเน่าเสีย โอกาสนี้ได้ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำแก่ชาวชุมชนริมคลองแม่ข่า พร้อมขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันรักษาความสะอาด และไม่ทิ้งสิ่งสกปรกลงสู่ลำคลอง

     นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การให้คลองแม่ข่ากลับมาใสสะอาดนั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะชาวชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบคลองแม่ข่า ที่จะต้องให้ความสำคัญกับการลดการทิ้งของปนเปื้อนลงสู่ลำคลอง พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะคอยสนับสนุนและให้การช่วยเหลือเพื่อให้คลองแม่ข่า ที่อยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ กลับมาเป็นคลองที่ใสสะอาดและอุดมสมบูรณ์

     ทั้งนี้ คลองแม่ข่า เป็นคลองธรรมชาติที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และมีความสําคัญต่อเมืองเชียงใหม่ โดยเป็น 1 ใน 7 ชัยมงคล ในการเลือกพื้นที่เพื่อสร้างเมืองเชียงใหม่ มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 30 กิโลเมตร ไหลผ่านพื้นที่ครอบคลุม 3 อําเภอ คือ อําเภอแม่ริม อําเภอเมืองเชียงใหม่ และ อําเภอหางดง ในอดีตเคยเป็นสายน้ำที่หล่อเลี้ยงเมือง เชียงใหม่ ทั้งเป็นเส้นทางคมนาคม ใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูก แต่ในช่วงเวลา 20 ถึง 30 ปีที่ผ่านมา เมืองเชียงใหม่ มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทําให้น้ำแม่ข่าถูกทําลาย มีภาวะน้ำเน่าเสีย ซึ่งการสนับสนุนถังดักไขมันแก่ประชาชนสองฝั่งคลองในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่สามารถคืนความสะอาดให้แก่คลองแม่ข่าได้ดังเดิม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here