กกต.เชียงใหม่ ปิดการรับสมัครนายกและสมาชิก อบจ.เชียงใหม่ เมื่อ 6 พ.ย. 63 มีผู้สมัครชิงตำแหน่งนายก อบจ.เชียงใหม่ 6 คน  กับผู้สมัคร 140 คน กกต.เตรียมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ 13 พ.ย. นี้

       7 พ.ย. 63 การรับสมัครเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่เปิดรับสมัครมาตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. 63 ที่ผ่านมา หลังจากการปิดรับสมัครในวันที่ 6 พ.ย. 63 แล้ว นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผ.อ.กกต.เชียงใหม่ ได้นำแจ้งจำนวนผู้ที่ลงสมัครทั้งหมด โดยในการสมัครครั้งนี้ มีผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จำนวนทั้งสิ้น 6 คน ได้แก่ หมายเลข 1 นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร หมายเลข 2 นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ หมายเลข 3 นายวินิจ จินใจ หมายเลข 4 นายบดินทร์ กินาวงค์ หมายเลข 5 นายวสันต์ วัชวงษ์ และหมายเลข 6 นายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท์  และมีผู้สมัครเลือกตั้งเป้นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จำนวนทั้งสิ้น 140 คน

      ทั้งนี้นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผ.อ.กกต.เชียงใหม่กล่าวว่า ทางผู้อำนายการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัคร ในวันศุกร์ที่ 13 พ.ย. 63  ซึ่งผู้ที่ไม่มีชื่อในประกาศให้ยื่นคำร้องต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ที่สำนักงาน กกต เชียงใหม่ เพื่อให้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครอีกครั้ง ซึ่งทาง กกต เชียงใหม่จะมีคณะวินิจฉัยสิทธิสมัครการเลือกตั้ง และเมื่อวินิจฉัยเสร็จก็จะส่งไปให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยชี้ขาดอีกครั้งซึ่งถ้าวินิจฉัยแล้วว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ขัดต่อกฎหมายเลือกตั้ง ทาง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็จะประกาศรายชื่อผู้สมัครอีกครั้ง ซึ่งกระบวนการทั้งหมดจะดำเนินการภายใน 3 วัน

     นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผ.อ.กกต.เชียงใหม่กล่าวด้วยว่า หลังจากนี้ในวันที่ 9 พ.ย. 63 ทาง กกต.เชียงใหม่จะมีการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด ในเวลา 13.00 น.โดยจะมีพิธีลงนามพันธะสัญญาของผู้สมัคร พร้อมกับบรรยายการให้ความรู้เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้ง วิธรการหาเสียง และข้อห้ามการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง โดยจะเชิญผู้สมัครทั้งหมดและผู้เกี่ยวข้องมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสร้างความรู้ความเข้าในและรับทราบแนวทางการเลือกตั้งที่ถูฏต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศที่กำหนด  เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้สมัครและผู้ที่เกี่ยวข้องไปทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียง และไม่มีการใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกันด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here