ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ยกระดับความเข้มข้นในการคัดกรองผู้โดยสาร พร้อมขอความร่วมมือผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยโรคโควิด-19 เคร่งครัด

                 25 ธ.ค. 63   นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ภายหลังจากกระทรวงสาธารณสุข ได้แถลงข่าวด่วนสถานการณ์ล่าสุดกรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และมีผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มและขายตัวไปในหลายพื้นที่ ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค. 63 ทีผ่านมาทางท่าอกาศยานเชียงใหม่ได้สั่งการให้มีการยกระดับความเข้มข้นในการตรวจคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยปรับเส้นทางเดินของผู้โดยสารขาเข้าให้ผ่านเครื่องตรวจอุณหภูมิร่างกาย (เทอร์โมสแกน) ทีละคน เพื่อให้ผลตรวจวัดอุณหภูมิแม่นยำมากยิ่งขึ้น และสามารถบันทึกใบหน้ารายบุคคลได้อย่างชัดเจน ซึ่งทำให้สามารถตรวจสอบ time line ย้อนหลังได้ง่าย

         ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่า กระบวนการยกระดับดังกล่าวนั้นอาจทำให้กระบวนการขาเข้าของผู้โดยสารช้าลงเล็กน้อย ทางท่าอากาศยานเชียงใหม่ต้องขออภัยในความไม่สะดวก ขณะที่การตรวจคัดกรองผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าอาคารผู้โดยสาร ได้มีการปรับรูปแบบการเดินผ่านเครื่องเทอร์โมสแกน เพื่อการตรวจวัดที่ละเอียดแม่นยำเช่นเดียวกัน

            ทั้งนี้ทางผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้ขอความร่วมมือผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ก่อนเข้าอาคารทุกครั้ง และตลอดเวลาที่อยู่ภายในอาคารผู้โดยสาร และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้ผู้ไม่สวมหน้ากากเข้าไปในอาคารผู้โดยสารทุกกรณี

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here