ผลตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงสูงราย รายล่าสุด ผลออกเพิ่มอีก 1 ราย เป็นลบ และขอความร่วมมือผู้เข้าเมืองสแกน CM Chana ส่วนผู้ค้าในงานฤดูหนาวให้ตรวจเข้มคัดกรองโควิด-19 ด้วย

     28 ธ.ค. นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงสถานการณ์ล่าสุดของโรคโวด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ว่า ความคืบหน้าของทีมสอบสวนโรคกรณีผู้ป่วยรายที่ 47 ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีประวัติผู้ติดเชื้อที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยจาก จ.ระยอง ขณะนี้รับรักษาตัวที่ห้องแยกความดันลบ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น  สำหรับผลการติดตามผู้สัมผัส ทั้งหมด จำนวน 127 ราย ได้แก่ ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง 30 ราย ซึ่งผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในครอบครัว จำนวน 4 ราย( สามี บุตร 2 ราย และพี่เลี้ยง) ได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผลเป็นลบ ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ จำนวน 97 ราย  ซึ่งได้ติดตามตัวและนัดเก็บสิ่งส่งตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในวันที่ 30 ธันวาคม นี้ และได้กักกันตัวเพื่อสังเกตอาการสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง จนครบ 14 วัน

        นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีความเห็นให้เพิ่มเติมพื้นที่เสี่ยงในมาตรการสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้ ผู้สัมผัสกับผู้ที่สงสัยติดเชื้อโควิด-19 หรือมีประวัติไปยังพื้นที่ที่มีการระบาด คือ ในจังหวัดสมุทรสาคร ในเดือนธันวาคม 2563 และพื้นที่เสี่ยงจังหวัดระยอง ตามประกาศของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ได้แก่ บริเวณ บขส.เก่า อ.เมืองระยอง, Fitness โกล์เด้น กอล์ฟ อ.เมืองระยอง, Fitness โกล์เด้น ซิตี้ อ.เมืองระยอง, สนามแบตมินตัน ทไวไลน์ คอร์ท (ข้างสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง), ซุ้มไก่ ช.สมบูรณ์ ต.ปากน้ำ อ.เมืองระยอง, Flick ผับ (สายล่าง), ตลาดวัดลุ่ม, โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จังหวัดระยอง (ห้อง ม.4/12)  ต้องลงทะเบียนในระบบ CM-Chana พร้อมกับให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ รวมถึงให้มีการตรวจ RT-PCR และกักกัน 14 วัน (Home Quarantine) นับจากวันที่สัมผัสวันสุดท้าย ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่น ๆ ใน จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดระยอง  ช่วงเดือน ธ.ค. 2563 ก็ลงทะเบียนในระบบ CM-Chana ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ แนะนำให้ตรวจ RT-PCR และสังเกตอาการตนเองใกล้ชิด (Self monitoring) ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่นๆ เมื่อเข้ามาในพื้นที่ จ.เชียงใหม่  ให้ท่านปฏิบัติตามมาตรการที่ทางจังหวัดได้กำหนด ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกข้อมูลในระบบ CM-Chana เมื่อท่านเดินทางเข้าจังหวัด ปิดหน้ากาก 100% เช็คอินไทยชนะตามจุดต่าง ๆ

        นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม กล่าวด้วยว่า สำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็นทางรถไฟ รถยนต์ รถประจำทาง รวมถึงทางอากาศ ขอความร่วมมือลงทะเบียนใน CM-Chana ซึ่งเป็นระบบที่ต้องเข้าไปกรอกข้อมูลระบุว่ามาจากสถานที่ไหน เพื่อวัตถุประสงค์อะไร จะเดินทางไปที่ไหน และพักอยู่ที่ไหน ซึ่งระบบนี้จะเป็นการส่งข้อมูลให้กับพื้นที่ในการติดตามหากเกิดว่ามีอาการผิดปกติหรือข้อมูลเพิ่มเติมที่จะใช้ในการสอบสวนโรค ขณะนี้ในพื้นที่ได้มีการจัดจุดให้ผู้ที่จะเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ได้สแกน CM-Chana นอกจากนี้ยังสามารถสแกนล่วงหน้าก่อนการเดินทางได้ด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here