มหาวิทยาลัยแม่โจ้ส่งมอบดอกกัญชาบดแห้ง ล็อตใหญ่ 400 กก. มูลค่า 16 ล้านบาท ส่งตรงถึงคณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น เพื่อผลิตยาตามโครงการปลูกและเก็บเกี่ยวเพื่อการแพทย์ในระบบอินทรีย์ระดับอุตสาหกรรม พร้อมเผยเตรียมพัฒนากัญชาสายพันธ์ไทยเพื่อจดทะเบียนระดับโลก

      14 ม.ค. 64  ร.ศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่,สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 สถานีตำรวจภูธรสันทราย และสถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ ร่วมเป็นสักขีพยาน พิธีส่งมอบดอกกัญชาแห้งบดจำนวน 400 กิโลกรัม ตามโครงการปลูกกัญชาทางการแพทย์สายพันธุ์ไทยในระดับอุตสาหกรรมแห่งแรกของอาเซียน ที่ โรงปลูกกัญชาอินทรีย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

       ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่าการส่งมอบดอกกัญชาแห้งบดจำนวน 400 กิโลกรัมนั้นเป็นไป ตามโครงการปลูกกัญชาทางการแพทย์สายพันธุ์ไทยในระดับอุตสาหกรรมแห่งแรกของอาเซียน ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง กรมการแพทย์ องค์การเภสัชกรรม (อภ.) และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ตามมาตรฐานเกรดทางการแพทย์แบบครบวงจร ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2562 ด้วยการปลูกระบบเกษตรอินทรีย์ มีความปลอดภัย มีมาตรฐาน ไม่มีสารเคมี และสารปรุงแต่งใดๆ

       ทั้งนี้ดอกกัญชาแห้งบด ที่ส่งมอบครั้งนี้เป็นการส่งมอบล็อตใหญ่ที่สุดตั้งแต่ที่มีการส่งมอบมา และมีมูลค่าทั้งสิ้นถึง 16 ล้านบาท โดยการส่งมอบในครั้งนี้ได้มีสักขีพยานจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความโปร่งใสในการส่งมอบ และจะนำส่งไปยังคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

             โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ของโครงการฯนำไปส่งถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อนำไปใช้ในการผลิตเป็นยาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์  ที่ผ่านมาได้มีการส่งมอบเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แล้ว 3 ครั้ง ได้แก่ องค์การเภสัชกรรม 22 กิโลกรัมมหาวิทยาลัยขอนแก่น 50 กิโลกรัม และมหาวิทยาลัยนเรศวร 69 กิโลกรัม ขณะที่ครั้งต่อไปเตรียมส่งมอบให้กับโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีอีกประมาณกว่า 100 กิโลกรัม

      ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งกำลังปลูกกัญชาตามโครงการนี้เป็นรอบที่ 3 แล้ว และได้ทำการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้สายพันธุ์กัญชาที่มีสารTHC และCBD ในทิศทางที่ทางการแพทย์ต้องการ ล่าสุดทางศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เริ่มพัฒนาสายพันธุ์กัญชาไทยเพื่อจดทะเบียนสายพันธุ์ในระดับสากลและก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจต่อไป ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นปฏิบัติการทวงคืนสายพันธุ์กัญชาไทย เพราะในอดีตสายพันธุ์กัญชาไทยเคยได้รับการยกย่องว่ามีคุณภาพดีที่สุด 1ใน5ของโลก แต่กลับถูกต่างชาตินำไปจดทะเบียนและใช้ประโยชน์ โดยน่าจะประสบผลสำเร็จในเร็วๆ นี้

       ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ เปิดเผยว่า นอกจากนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ยังทำการวิจัยและพัฒนาต่อเนื่องในเรื่องของสายพันธุ์กัญชาที่มีสาร THC ต่ำ หรือกัญชงด้วย โดยมุ่งที่สารสำคัญเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และการผลิตเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ หรือผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ ที่เหมาะสม ซึ่งทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตามทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้การควบคุมทั้งการขออนุญาตและดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here