บรรยากาศการรับสมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลทั่วประเทศวันแรก คึกคัก โดยเฉพาที่เทศบาลนครเชียงใหม่มีผู้ลงชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรี 6 คน

            8 ก.พ. 64   การเปิดรับสมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลทั่วประเทศในวันแรกวันนี้ ปรากฏว่าในหลายสถานที่มีการเปิดรับสมัครกันอย่างคึกคัก และเขตเทศบาลที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ก็คือ เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยการเกิดรับนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่และสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ได้เปิดรับสมัครที่ โรงยิมเนเซียม 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีผู้สมัครจากกลุ่มต่างๆมารอลงสมัครอย่างคึกคักก่อนเวลา 8.30 น

      สำหรับผู้มาลงสมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ที่มารอลงสมัครก่อนเวลาลงรับสมัคร ก็มีนายชาตรี เชื้อมโนชาญ อดีตรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่หลายสมัย และลงสมัครในนามกลุ่มพิงคนคร หรือกลุ่มเพื่อไทยนครเชียงใหม่ นายพรชัย จิตรนวเสถียร อดีตรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ สมัยนายบุญ บูรณุปกรณ์ เป็นนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายอัศนี บูรณุปกรณ์ ตัวแทนตระกูล “บูรณุปกรณ์” ลงสมัครในนามกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม แทนนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ อดีตนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ที่ประกาศวางมือชั่วคราว นายธีรวุฒิ  แก้วฟอง อดีตข้าราชการสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ที่ลาออกจากราชการลงสมัครในนามกลุ่มคณะก้าวหน้า  นายภวฤทธิ์ กาญจนเกตุ อดีตประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่และอดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กับนายกฤษณะ พรมบึงรำ อดีตแกนนำคนเสื้อแดงเชียงใหม่  รวมทั้งสิ้น ที่มารอลงสมัครในวันแรกนี้รวม 6 คน

                ทั้งนี้หลังจากถึงเวลาเปิดรับสมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ เวลา 8.30 น. จึงได้มีการจับสลากหมายเลขผู้ลงสมัครเป็นนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เนื่องจากทุกคนมาก่อนเวลา รับสมัคร โดยผลการจับสลากหมายเลขปรากฏว่า หมายเลข 1 นายพรชัย จิตรนวเสถียร หมายเลข 2 นายอัศนี บูรณุปกรณ์  หมายเลข 3 นายชาตรี เชื้อมโนชาญ หมายเลข 4 นายธีรวุฒิ  แก้วฟอง หมายเลข 5 นายกฤษณะ พรมบึงรำ และหมายเลข 6 นายภวฤทธิ กาญจนเกตุ  ในขณะที่ผู้ลงสมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ ผู้สมัครได้ตกลงเลือกหมายเลขในกลุ่มให้ตรงกับผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กลุ่มของตนเอง

     สำหรับการเปิดรับสมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-12 ก.พ. 64 และกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 28 มี.ค. 64 ซึ่งในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่จะมีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 193 หน่วยเลือกตั้ง มีผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 98,425 คน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here