ท่าอากาศยานเชียงใหม่ประชุมประเมินสถานการณ์โควิด-19  หลังเชียงใหม่มีมาตรการผ่อนคลาย และมีผู้เดินทางเข้าเชียงใหม่เพิ่มขึ้น คาดตรุษจีนอาจมีเพิ่มมากขึ้น

    8 ก.พ. 64 รายงานข่าวทางท่าอากาศยานเชียงใหม่เปิดเผยว่า ในวันที่ 8 ก.พ.นี้ นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานย่อยศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (EOC) ณ ห้องประชุมสำนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ และผ่าน Application Zoom Cloud Meeting โดยมีผู้บริหารท่าอากาศยานเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้แทนด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ผู้แทนด่านศุลกากร ผู้แทนด่านตรวจคนเข้าเมือง และผู้แทนคณะกรรมการธุรกิจการบินเชียงใหม่ (Airline Operators Committee : AOC) เข้าร่วมประชุม

     ทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าวนั้น เพื่อประเมินสถานการณ์ ตลอดจนรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อภายในประเทศ และระหว่างประเทศและเตรียมพร้อมสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ ไม่พบผู้ติดเชื้อต่อเนื่องเป็นวันที่ 26 และจากการผ่อนคลายมาตรการ การเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา ทำให้นักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มากขึ้น โดยในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยวันละประมาณ 4,000 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดือนมกราคม ที่มีจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ 1,200 คน และคาดว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่จะถึงนี้ จำนวนผู้โดยสารและผู้ใช้บริการน่าจะเพิ่มมากขึ้น

     อย่างไรก็ตามขณะนี้สายการบินต่างๆ ยังอยู่ระหว่างการทบทวนว่าจะเพิ่มเที่ยวบินในเส้นทางหลักอย่างเชียงใหม่-กรุงเทพ หรือกลับมาทำการบินข้ามภาค เหมือนดังเช่นก่อนที่จะเกิดการระบาดระลอกใหม่หรือไม่ โดยจะพิจารณาจากความต้องการของผู้โดยสารต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here