ผอ.กกต.เชียงใหม่ สรุปภาพรวมการเปิดรับสมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลของจังหวัดเชียงใหม่มีผู้สมัครมากที่สุดในประเทศและเป็นไปด้วยความคึกคักและไม่มีปัญหา  กกตเน้นผู้สมัครให้ปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้ง

      9 ก.พ. 64 นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผ.อ.กกต.เชียงใหม่เปิดเผยถึงภาพรวมการเปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ที่เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.64 เป็นต้นมาและจะสิ้นสุดการรับสมัครในวันที่ 12 ก.พ. 64 ว่าการสมัครในวันแรกนั้นเป็นไปด้วยความคึกคัก มีผู้สมัครมาลงสมัครในวันแรกเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือว่าเป็นคงามกระตือรือร้นในด้านประชาธิปไตย และภาพรวมของการสมัครก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

                ทั้งนี้ในจังหวัดเชียงใหม่นั้นถือว่าเป็นจังหวัดที่มีผู้ลงสมัครมากที่สุดในประเทศไทยเนื่องจากว่าจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนของเทศบาลมากที่สุดในประเทศไทย โดยมีเทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่งและเทศบาลตำบลอีก 116 แห่ง รวมทั้งสิ้น 116 แห่ง ในการรับสมัครในสองวันแรกปรากฏว่ามีผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีทั้งสิ้น 268 คน และสมัครเป็นสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน 3,434 คน รวมทั้งสิ้น 3,702 คนและอาจจะมีเพิ่มขึ้นหลังจากปิดรับสมัครในวันที่ 12 ก.พ. 64  ส่วนจำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจำนวน 882,883 คน และมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 1,937 หน่วยเลือกตั้ง    

      นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการเน้นย้ำกำชับผู้สมัครทุกรายให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและส่งเสริมบรรยากาศประชาธิปไตย ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ตั้งเป้าหมายว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ต่ำกว่า 75%

         สำหรับการสนับสนุนผู้สมัครโดยพรรคการเมืองนั้น นายเกรียงไกรกล่าวว่า เป็นสิ่งที่สามารถทำได้และเป็นการเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองได้สนับสนุนส่งเสริมการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งผู้สมัครที่ได้รับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองสามารถใช้ชื่อและภาพเครื่องหมายของพรรคการเมืองในการหาเสียงได้ อย่างไรก็ตามต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตและข้อกฎหมายที่กำหนด ส่วนกรณีการที่ผู้หนึ่งผู้ใดช่วยเขียนจดหมายหรือทำคลิปช่วยหาเสียง อย่างเช่นกรณีที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ทำในการเลือกตั้ง อบจ.เชียงใหม่นั้น การให้คนเขียนจดหมายหรือทำคลิปช่วยผู้สมัครหาเสียงนั้น ตามกฎหมายสามารถทำได้ แต่ผู้ที่ทำต้องเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และต้องมีการแจ้งชื่อว่าเป็นผู้ช่วยหาเสียงก่อนล่วงหน้า

                  ขณะเดียวกันผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดในการเลือกตั้ง อบจ.เชียงใหม่ที่ผ่านมาว่า ส่วนใหญ่ดำเนินการสืบสวนสอบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงและสรุปสำนวนส่งให้ กกต.กลางแล้ว ขณะนี้เหลือเพียงเรื่องเกี่ยวกับการจ้างคนไปรับฟังการปราศรัยหาเสียงและการจ้างคนไปวางแผ่นพับใบปลิว ซึ่งใกล้จะสรุปสำนวนแล้ว ส่วนเรื่องร้องเรียนกรณีจดหมายและคลิปช่วยหาเสียงของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีนั้น มีการร้องเรียนกว่า 20 เรื่อง โดยสรุปสำนวนเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดและส่งไปให้ กกต.กลางเป็นผู้พิจารณาแล้ว ซึ่งทุกอย่างจากนี้ขึ้นอยู่กับ กกต.กลางพิจารณาตัดสินต่อไป.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here