ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 รายงานสถิติอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ตายเจ็บเพียบเป็นอันดับ 2 ของประเทศ สาเหตุหลักเกิดจากเมาสุรา ความประมาท ไม่สวมหมวกนิรภัย

                ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เปิดเผยถึงสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 60 – 2 ม.ค. 61 ปรากฏว่าจังหวัดเชียงใหม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุเป็นอันดับที่ 2 รองจากจังหวัดอุดรธานี โดยมีการเกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 116 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 122 คน และเสียชีวิต 10 คน  ทั้งนี้ในพื้นที่ อำเภอสันทรายและดอยสะเก็ดมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ในขณะที่อำเภอแม่ออน สะเมิง และกัลยาณิวัฒนา ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุเลย

 

                ทั้งนี้จากรายงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ รายงานว่า สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุุมากที่สุดยังมาจากสาเหตุการเมาสุราและมาขับขี่ยวดยานพาหนะบนท้องถนน นอกจากนี้ก็เกิดจากความประมาท ขับขี่รถด้วยความเร็ว ขี่จักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย และสภาพถนนไม่ดี

              อย่างไรก็ตามในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 นั้นทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สั้งการให้มีการตั้งจุดตรวจบูรณาการ โดยมีเจ้าหนา้ที่ตำรวจเป็นกำลังหลัก พร้อมด้วยสมาชิก อปพร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกันตั้งด่านตรวจทั้งสิ้น 47 จุด มีเจ้าหน้าที่ทั้่งสิ้น 1,379 คน โดยทำหน้าที่เฝ้าระวัง ตักเตือน ผู้ขับขี่นยวดยานพาหนะให้ขับขี่ด้วยความปลอดภัยเพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here