GISTDA  เตือนภาคเหนือ สถาวะฝุ่นสะอองขนาดเล็ก PM2.5 ในภาคเหนือยังน่าเป็นห่วง ยังคงมีผลต่อสุขภาพของประชาชน ในขณะที่นักวิชาการ ม.ช. เผยสัปดาห์หน้าจะดีขึ้นเนื่องจากจะมีลมมาระบายอากาศดีขึ้น แต่ยังไม่มีฝนในช่วงนี้

                   12 มี.ค. 64 รายงานสภาพอากาศของภาคเหนือในวันที่ 12 มี.ค. 64 ซึ่งมีรายงานในเพจของ GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รายงานถึงสถาวะอากาศและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในภาคเหนือว่า ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)  ในช่วงเช้าของวันที่ 12 มี.ค. 64 พบค่าคุณภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก (สีแดงเข้ม) สลับกับค่าคุณภาพอากาศที่เริ่มจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในหลายพื้นที่บริเวณภาคเหนือ และยังคงกระจุกตัวในพื้นที่จังหวัด แม่ฮ่องสอน พบค่าคุณภาพอากาศที่ระดับ 199 รองลงมาคือ จังหวัด เชียงราย ที่ระดับ 160 และ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ระดับ 112   ขณะที่ภาพรวมของประเทศยังอยู่ในระดับคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) สลับกับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ส่วนภาคกลางและภาคใต้ ยังคงมีค่าคุณภาพอากาศ ดี ถึงดีมาก (สีเขียว และสีฟ้า)ให้เห็นอยู่บ้าง

        ในขณะเดียวกัน ที่ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ผศ.ดร.ชาคริต โชตอมรศักดิ์ หัวหน้าคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รายงานถึงผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศและดัชนีทางอุตุนิยมวิทยาที่มีผลต่อคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงนี้ ว่า ในเวลากลางคืนวันที่ 12 มี.ค. 64 และคืนถัดๆ ไปยังอยู่ในสภาวะที่แย่อยู่ จนถึง วันที่ 14-15 มี.ค. 63 การระบายอากาศจะดีขึ้นเมื่อเทียบกับห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

        ผศ.ดร.ชาคริต โชตอมรศักดิ์ กล่าวว่า ดัชนีการระบายอากาศที่จะดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่ผ่านมาคาดว่าจะช่วยระบายฝุ่นควัน PM2.5 ให้มีระดับความเข้มข้นที่ลดลง อย่างไรก็ตามต้องมีการติดตามข้อมูลใหม่ที่อาจเข้ามาได้ อาทิ แหล่งกำเนิดฝุ่นใหม่ที่จะเกิดขึ้นสร้างฝุ่นเพิ่มมาสะสมในพื้นที่เชียงใหม่ได้ สรุปสถานการณ์ฝุ่นควันในเชียงใหม่ช่วง 14-15 มี.ค.64  จะมีสภาพที่ดีขึ้น

       สำหรับทิศทางกระแสลมในช่วงนี้จะแปรปรวนใปตามช่วงเวลา โดยตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงก่อนเที่ยงคืนทิศทางลมในช่วงที่ผ่านมาและในสองวันนี้จะเป็นลมในลักษณะที่พัดจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก และมีบางช่วงเวลาที่ไหลเคลื่อนที่เข้ามาในพื้นที่แอ่งเชียงใหม่ หากพิจารณาข้อมูลดาวเทียมถึงแหล่งกำเนิดจะพบว่าสัมพันธ์กัน โดยในช่วงสองวันที่ผ่านมาแหล่งกำเนิดลดน้อยลง ค่าคุณภาพอากาศก็ดีขึ้นเล็กน้อยเช่นกัน   ผศ.ดร.ชาคริต โชตอมรศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ส่วนฝนในช่วงนี้ยังไม่พบตัวบ่งชี้ว่าจะเกิดฝนได้ แท่งฝนที่พบวันก่อนในโปรแกรมพยากรณ์ซึ่งพอติดตามมาอย่างก่อเนื่องก็พบว่าแท่งฝนได้หายไปแล้ว รวมถึงหากพิจารณาเรื่องของความชื้นประกอบ คาดการณ์ได้ว่า การเกิดฝนในช่วงนี้ยังมีข้อจำกัดอยู่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here