มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จับมือ ซีพี ทำวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสารสกัดจากกัญชงเพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภค พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชกัญชงตอบโจทย์อาหารปลอดภัยสู่ ‘ครัวของโลก’

       16 มี.ค. 64 ที่อาคาร ซ๊.พี.ทาวเวอร์ สีลม  กรุงเทพมหานคร  รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนาย สุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ และ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการและความร่วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชกัญชง ระหว่างเครือเจริญโภคภัณฑ์กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีดังกล่าว

       ทั้งนี้ในการลงนามความร่วมมือดังกล่าวนั้น.เป็นไปตามนโยบายภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมให้กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ ช่วยเพิ่มรายได้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกษตรกร ตลอดจนสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้ประชาชน  ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ซีพีเอฟ จึงได้ร่วมลงนามความร่วมมือกันในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อให้ได้มาซึ่งสารสกัดกัญชงอันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภค และนำมาเป็นส่วนประกอบของอาหารที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงต้นทาง ทั้งสายพันธุ์ แหล่งเพาะปลูก และวิธีการปลูก ตอบโจทย์อาหารปลอดภัยสู่ ‘ครัวของโลก’ ได้อย่างยั่งยืน โดยจะทำการวิจัยระบบมาตรฐานในการเพาะปลูก รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่คุณค่า

        รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องกัญชง และ กัญชามาตั้งแต่ปี 2554 โดยเป็นการปลูกในระบบอินทรีย์ และมีความเชี่ยงชาญในเรื่องดังกล่าว ดังนั้นในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้กับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ก็จะทำให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งในวงการการศึกษาของประเทศไทยซึ่งจะช่วยช่วยต่อยอดห่วงโซ่คุณค่าให้ครบถ้วน อันจะเป็นส่วนสำคัญในการรองรับผลผลิตของเกษตรกรด้วย

.         

       ทั้งนี้ ความร่วมมือในการวิจัยพัฒนากัญชงอย่างครบวงจรตั้งแต่สายพันธุ์ การเพาะปลูก ไปจนถึงการแปรรูปเป็นอาหารนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อห่วงโซ่การผลิตทั้งระบบเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารของประเทศ ตอบโจทย์อาหารสุขภาพ และวิสัยทัศน์ ‘ครัวของโลก’ ได้อีกทางหนึ่งด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here