ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการเคลื่อนย้ายและกู้ภัยผู้ประสบภัยทางสูงในพื้นที่ยากลำบาก เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล

     7 เม.ย. 64 นายณัฐวุฒิ ทาอินต๊ะ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการเคลื่อนย้ายและกู้ภัยผู้ประสบภัยทางสูงในพื้นที่ยากลำบาก ประจำปี 2564 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน 2564 โดยพิธีเปิดในวันที่ 5 เม.ย. 64 นั้นเป็นการอบรมในภาคทฤษฎี โดยจัดขึ้นที่ห้องฝึกอบรมส่วนดับเพลิงและกู้ภัย ฝ่ายปฏิบัติการท่าอากาศยาน และในวันที่ 7 เมษายน 2564 ได้มีการฝึกภาคปฏิบัติ ณ อาคารจอดรถ 10 ชั้น บริษัท ซีเอพีเอส จำกัด ซึ่งถือเป็นการฝึกปฏิบัติในการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจากที่สูง โดยการโรยตัว ซึ่งเป็นครั้งแรกของส่วนดับเพลิงและกู้ภัย โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากชมรมกู้ภัยทางสูงแห่งประเทศไทย

     การฝึกอบรมครั้งนี้มีพนักงานและลูกจ้างเข้ารับการอบรม จำนวน 68 คน ภายใต้การจำลองเหตุการณ์การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย และสาธิตการกู้ภัยทางสูง ทั้งนี้เพื่อเสริมทักษะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในอาคารสูง และในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก ลดความสูญเสียที่อาจเกิดต่อชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน มีความชำนาญเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน การวางแผน การควบคุมและสั่งการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถออกปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงทีและสอดคล้องตามมาตรฐานสากลขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here