ยอดผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ เพิ่ม 272 ราย ใกล้ถึง 2,000 แล้ว  เตรียมแผนขยายโรงพยาบาลสนามเพิ่ม ในขณะที่กรมควบคุมโรคเตรียมเสนอ ศบค.ล็อคดาวน์ในพื้นที่ระบาดหนัก

       15 เม.ย. 64 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ประจำวันที่ 15 เม.ย. 64 ว่าในวันนี้จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นอีก 272 คน รวมมีผู้ป่วยในการระบาดระลอกใหม่นี้ 1,733 คนแล้ว ในขณะที่มีรายงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ว่าในขณะนี้ได้มีการตรวจกลุ่มเสี่ยงไปแล้วกว่า 2 หมื่นราย และอยู่ในระหว่างการรอผลตรวจอีกหลายพันราย ทำให้คาดว่าจำนวนผู้ป่วยของจังหวัดเชียงใหม่ยังคงจะมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

       ทั้งนี้ในปัจจุบันคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้ตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยไว้ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาซึ่งขณะนี้ขยายเป้น 1,500 เตียงแล้ว และมีโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อีก 400 เตียง รวมถึงของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ใช้อาคารหอพักในหมาวิทยาลัยเป็นโรงพยาบาลสนามสำหรับ น.ศ.ม.ช. ที่ติดเชื้อโควิด-19 และโรงพยาบาลสนามของศูนย์ฝึก ร.ด. เชียงใหม่ และ จังหวัดเชียงใหม่ยังมีแนวทางในการตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มขึ้นอีก รวมทั้งได้มีการประสานงานกับโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่จัดตั้ง Hospitel เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นด้วย

        อย่างไรก็ตามมีรายงานจากทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขถึงสถานการณ์โควิด-19 ในไทยในรอบ 24 ชั่วโมง ว่าพบผู้ป่วยรายใหม่อยู่ที่หลักพันเป็นวันที่สอง และเป็นจำนวนสูงสุดตั้งแต่มีการระบาด จำนวน 1,543 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 1,540 ราย ซึ่งมาจากตัวเลขในระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 1,161 ราย และการคัดกรองเชิงรุก 379 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างประเทศ 3 ราย แต่ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ซึ่งจากการที่มีจำนวนการติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะนี้ได้มีการนำเสนอให้มีการล็อคดาวน์ในแต่ละพื้นที่ตามสถานการณ์ความรุนแรงในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะมีการนำเสนอในที่ประชุมของ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. ในการประชุมวันที่ 16 เม.ย. 64 นี้

                          ในขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ล่าสุดในช่วงบ่ายวันที่ 15 เม.ย. 64 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกหนังสือด่วนที่สุดถึงหัวหน้าส่วนราชการ ให้พิจารณาให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการนอกสถานที่ หรือ Work From Home อย่างน้อย 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 -30 เม.ย. 64  หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยให้พิจารณาจัดข้าราชการและเจ้าหน้าที่เวียนมาปฏิบัติงานในแต่ละวันไม่น้อยกว้าร้อยละ25 ของจำนวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และต้องไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชน และกำชับให้ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่เคยเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง ขอให้ดำเนินการตามาตรการกักตนเอง อย่างเคร่งครัดด้วย

 

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here