ปิด โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แล้ว หลังผู้ป่วยวิด-19 เชียงใหม่เริ่มลดน้อยลง ทำให้ไม่มีผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ย้ายผู้ป่วยที่เหลือเข้า MJU Well-beling Hospitech

        7 พ.ค. 64 มหาวิทยาลัยแม่โจ้เปิดแถลงข่าว  ปิดโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลังจากที่เปิดให้บริการให้ผู้ป่วยโควิด-19 หญิงที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย ของจังหวัดเชียงใหม่เข้าทำการรักษาตัวมาตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 64 ที่ผ่านมา โดยอยู่ภายใต้การดูแลทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสันทราย

         รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเปิดรองรับผู้สัมผัสเชื้อเฉพาะผู้หญิง ที่ผ่านการคัดกรองกระบวนการทางการแพทย์มาแล้ว มาตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 64 ซึ่งบรรจุเตียงได้ 420 เตียง ทั้งนี้ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยังได้รับการสนับสนุนการบริจาคเงิน และสิ่งของจำเป็นที่ต้องใช้ประจำวันจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ศิษย์เก่า ประชาชน อย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงทุกภาคส่วนได้ร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มกำลัง ในการช่วยกันสู้ภัยโควิด-19 ให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้  ซึ่งยอดการใช้เตียงสะสม ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เหลือเพียง 37 เตียง

         อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้กล่าวด้วยว่า หลังจากที่ปิดโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ไปแล้ว ในมาตรการรองรับในระยะยาว ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ร่วมกับ โรงพยาบาลสันทราย และอำเภอสันทราย ได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัย ส่วนขยาย  สถานพักฟื้นและดูแลสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หรือ MJU Well-beling Hospitech เพื่อรองรับการรักษาผู้สัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจะเน้นผู้สัมผัสเชื้อในกลุ่มนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  กลุ่มผู้พิการตามความเห็นของแพทย์ กลุ่มผู้สัมผัสเชื้อทั้งครอบครัว หรือเด็กเล็กที่ต้องมีผู้ติดตามดูแล ตามความเห็นแพทย์ และกลุ่มผู้สัมผัสเชื้ออื่นๆตามข้อวินิจฉัยของแพทย์ โดยโรงพยาบาลสันทราย เป็นผู้วางระบบบริหารจัดการ และปฏิบัติงานด้านการแพทย์   ด้านอำเภอสันทรายจะสนับสนุน ประสานงาน อำนวยความสะดวก ด้านปกครองท้องถิ่น ชุมชนในอำเภอสันทราย หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวของ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นผู้จัดเตรียมสถานที่ โดยทำงานร่วมกันของวิทยาลัยนานาชาติ  และคณะพยาบาลศาสตร์ ปรับปรุงห้องพักของศูนย์การศึกษาและการฝึกอบรมนานาชาติ จำนวน 100 เตียง พร้อมทั้งสนับสนุนการบริหารจัดการ อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และได้ย้ายผู้สัมผัสเชื้อที่เหลือทั้ง 55 เตียงจากโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้ไป เข้าพักฟื้นที่  MJU Well-beling Hospitech ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 7  พ.ค. 64 นี้แล้ว

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here